Tiek izsludināts konkurss “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2019”

Ar mērķi apzināt un godināt Balvu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī veicināt Balvu novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Balvu novadā, un stiprināt lokālpatriotismu, Balvu novada pašvaldība izsludina konkursu “Balvu novada gada balva uzņēmējdarbībā 2019”.

Konkursa norises laiks 2019. gada 2. septembris – 2019. gada 30. septembris

Konkursā noteiktas 9 nominācijas:

  • “Gada lauksaimnieks”;
  • “Novada tēla popularizētājs”;
  • “Gada jaunais uzņēmējs”;
  • “Gada pakalpojumu sniedzējs”;
  • “Gada tirgotājs”;
  • “Gada sadarbības partneris”;
  • “Gada mājražotājs/amatnieks”;
  • “Gada ģimenes uzņēmums”;
  • “Gada darba devējs”.

Pretendenti dalībai konkursā – pašnodarbinātie, komersanti, komercsabiedrības, kas reģistrējušies un saimniecisko darbību veic Balvu novadā, un kuru kapitāla daļu turētājs nav Balvu novada pašvaldība.

Konkurss tiek rīkots divās kārtās. Pirmajā kārtā tiesības izvirzīt pretendentus “Balvu novada gada balvai uzņēmējdarbībā” ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai un iestādei, aizpildot vienotu pieteikuma anketu. Nominācijā “Gada sadarbības partneris” pretendentus izvirza Balvu novada pašvaldība, pašvaldības iestādes vai Balvu novada pagastu pārvaldes.

Konkursa otrajā kārtā pieteikumu rezultātu apkopošanu un nominācijām izvirzīto pretendentu atbilstību Nolikumā noteiktajiem kritērijiem veiks Balvu novada domes izveidota konkursa komisija. Komisijai ir tiesības izvirzīt arī savu ieteikto kandidatūru.

Pieteikuma anketas iesniedzamas līdz 16. septembrim Balvu novada pašvaldībā 28. kabinetā pie sekretāres, Bērzpils ielā 1A, Balvos vai sūtot pa pastu uz adresi: Balvu novada pašvaldība, Bērzpils iela 1A, Balvi, LV – 4501. Pieteikuma anketu var aizpildīt arī elektroniski šeit: forms.gle/HTw7Gm9RJte6XPst7

Konkursa nolikums
Pieteikuma anketa
Pieteikuma anketa nominācijai “Gada sadarbības partneris” (izvirza Balvu novada pašvaldība, pašvaldības iestādes un pagastu pārvaldes).

Konkursa uzvarētāji tiks godināti svinīgā pasākumā 22. novembrī Kubulu pagasta kultūras namā.

Papildus informāciju par konkursu var saņemt Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā Vidzemes ielā 2B, e – pasts: biznesacentrs@balvi.lv, tālrunis 26461435.