Sveicam visus sociālos darbiniekus profesionālajos svētkos!

Latgales plānošanas reģions sveic visus sociālos darbiniekus profesionālajos svētkos!

Ikdienā uz jūsu pleciem gulstas milzīga atbildība, jūsu pienākumos ir gan palīdzēt un sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušam cilvēkam, gan izglītot un motivēt viņu rast sevī spēkus pārvarēt grūtības.

Esam patiesi gandarīti par veiksmīgu sadarbību, vecāku iesaisti un atbalstu  Latgales DI projekta īstenošanā. Lai izdodas iesāktais un kopīga virzība uz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu dzīvesvietā un katra bērna, vecāka un personas ar GRT dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Vēlam izturību, laimi ģimenēs un panākumus jūsu smagajā, bet tik ļoti svarīgajā darbā!

Deinstitucionalizācijas projekta kolektīvs