Studiju iespējas Latgalē. Uzņemšana 2019

Daugavpils Universitāte

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

PIKC “Daugavpils tehnikums”

 

Daugavpils Būvniecības Tehnikums

Rēzeknes tehnikums

Malnavas koledža 

Ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību pilna laika studiju programmās (valsts finansējums, stipendija EUR 99,60 mēnesī):
• Autotransports – 2,5 gadi
• Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā – 2 gadi

Nepilna laika (maksas) studiju programmās:
• Autotransports – 3 gadi
• Grāmatvedība – 2,5 gadi
• Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā – 2,5 gadi

Dokumentu iesniegšana no 01.07.2019. līdz 27.09.2019.

PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
Ar vispārējo pamatizglītību (mācību ilgums 4 gadi, valsts stipendija līdz EUR 150 mēnesī):
• AUTOTRANSPORTS – automehāniķis, autodiagnostiķis
• BANKU ZINĪBAS UN FINANSES – finanšu darbinieks
• AUGKOPĪBA – augkopības tehniķis
• LOPKOPĪBA – lopkopības tehniķis
• LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA – lauksaimniecības tehnikas mehāniķis

Ar vispārējo pamatizglītību (mācību ilgums 1 gads, valsts stipendija līdz EUR 150 mēnesī)
• LOPKOPĪBA – lopkopis
• DĀRZKOPĪBA – dārzkopis

Dokumentu iesniegšana no 14.06.2019. līdz 15.08.2019.

 

Daugavpils medicīnas koledža

 

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

 

Valsts robežsardzes koledža