Šogad Līvānu novada stipendijas studijām augstskolās saņem 33 jaunieši

Jau 15 gadus, pateicoties Līvānu novada uzņēmēju atbalstam, Līvānu novada jauniešiem ir iespēja pretendēt uz studiju stipendijām. Šogad, izvērtējot pieteikumus un pārrunu rezultātus, stipendiju programmas vērtēšanas komisija nolēma stipendijas piešķirt 33 studentiem par kopējo summu – 39,6 tūkstoši eiro. Līvānu novada domē stipendiāti parakstīja līgumus un tikās ar vairākiem stipendiju programmas mecenātiem, pārstāvi no Viduslatgales pārnovadu fonda, kas administrē stipendiju programmu, kā arī Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu.

“Kritēriji ir diezgan prasīgi,” stāsta Andris Vaivods. “Jaunieši intervijās aizstāv savu viedokli, izstāsta savu dzīves stāstu, kāpēc viņi mācās, ko viņi grib sasniegt un kā sasniegt. Ja atceros pirmos gadus, tad bieži vien bija situācija, ka nauda palika pāri, bet pēdējos gados konkurence ir ļoti liela. Mums ir ļoti zinoši jaunie cilvēki ar savu redzējumu.”

Vērtējot pretendentus, tiek ņemta vērā vidējā atzīme par iepriekšējo mācību gadu un intervijas laikā gūtā informācija, kā arī izvēlētā specialitāte un sociālie faktori. Priekšroka ir tiem studentiem, kuri izvēlējušies inženierzinātnes un dabaszinātnes, kā arī tiem, kuri nāk no daudzbērnu, nepilnas vai trūcīgas ģimenes. Mecenāti uzsver, ka savu atbalstu sniedz, lai studentiem būtu vieglāk. “Sevišķi pirmā kursa studentiem ir grūti iedzīvoties ārpus ģimenes galvaspilsētā vai citā pilsētā,” saka mecenāts, SIA “Līvānu kūdras fabrika” valdes priekšsēdētājs Pēteris Romanovskis. “Tas prasa papildu izdevumus, jaunajam studentam ir jāapgūst plānošana, tāpēc līdzekļi var palīdzēt. Tas palīdz arī ģimenēm, jo to materiālais stāvoklis ir dažāds. Sākotnēji stipendiju fonds tika veidots maznodrošinātajiem studentiem, kuriem ir vēlme mācīties un labas zināšanas.”

Studenti pozitīvi vērtē stipendiju programmas sniegto atbalstu un uzsver, ka līdzekļi noder ikdienas tēriņiem. “Es šos līdzekļus izmantoju ikdienas izdevumiem – pārtikai, īrei,” saka LU Juridiskās fakultātes tiesībzinātņu students Salvis Kārklis. “Tā kā es studēju Juridiskajā fakultātē, bieži nepieciešams printēt dažādus materiālus un lasīt juridisko literatūru. Daļu stipendijas esmu ieguldījis, iegādājoties juridisko literatūru. Pēc studijām es plānoju atgriezties Līvānos, izveidot advokātu biroju gan Rīgā, gan Līvānos, piesaistot klientus gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Man Līvānu pilsēta ir ļoti mīļa, šeit dzīvo visjaukākie, vismīļākie cilvēki. Juridisko biroju var izveidot jebkur, ja ir pietiekama reputācija un kvalifikācija.”

Stipendija tiks izmaksāta divās daļās – pirmā daļa pēc līguma noslēgšanas, bet otrā daļa – pēc tam, kad students iesniegs nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds” sekmju izrakstu par aizvadīto mācību semestri augstskolā un augstskolas izziņu, ka viņš pārcelts uz nākamo semestri un turpina studēt. Gadījumā, ja stipendiāta sekmes pazeminās, komisija var lemt stipendijas otro daļu neizmaksāt.

Stipendiju komisijas sastāvā bija stipendiju devēju pārstāvji SIA “Light Guide Optics International” pārstāvis – Eduards Gavars, nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds”, Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu 2.vidusskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu novada Sociālā dienesta un Līvānu novada domes pārstāvji.

Šogad stipendiju fondam ziedojuši uzņēmumi „Light Guide Optics International”, „Līvānu kūdras fabrika”, „Hansahold” un Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete.