CSP: Skolu skaita samazinājums Latvijā no 1936. līdz 2018. mācību gadam

1938./39. mācību gadā Latvijā bija 1895 tautskolas (t. sk. 92 bērnudārzi, 12 pirmskolas, 1683 pamatskolas un 108 papildskolas) un 111 zemākās arodskolas, kas nodrošināja pamatskolas izglītību, bet vidusskolas izglītību varēja apgūt 76 ģimnāzijās un 38 arodskolās. Vienā tautskolā vidēji mācījās 121 skolēns.

2017./18. mācību gada sākumā Latvijā bija 642 pirmskolas izglītības iestādes, 775 vispārizglītojošās skolas un 46 profesionālās izglītības iestādes. Vienā vispārizglītojošā skolā vidēji mācās 278 skolēni.

Skatīt karti pilnā izmērā www.csb.gov.lv/skolas_vesture
Vairāk par #statistikai100 uzzini www.csb.gov.lv/statistikai100