Silenē notikusi LPR Attīstības padomes sēde

Piektdien, 13.decembrī, Daugavpils novada Silenē notika Latgales plānošanas reģions Attīstības padomes sēde, kurā, klātesot pašvaldību vadītājiem, piedalījās ESPON programmas pārstāvji no Luksemburgas, Vācijas, Lietuvas un Rumānijas, kas informēja par uzņēmējdarbības attīstības iespēju pētīšanu ES ārējās robežas reģionos.

Latgales SEZ pārstāvis Vladislavs Stankevičs klātesošos Attīstības padomes pārstāvjus informēja par Latgales speciālās ekonomiskās zonas 2019. gada darbības rezultātiem un plāniem 2020. gadā, bet par Latgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas “Latgales stratēģija 2030”  un attīstības programmas “Latgales programma 2010.-2019.” īstenošanas uzraudzības pārskatu un attīstības programmas “Latgales programma 2010.-2019.”  termiņa pagarināšanu, kā arī dažādiem ar Latgales attīstību saistītiem normatīviem dokumentiem ziņoja Ingrīda Bernāne. Īpašu interesi klātesošo vidū raisīja prezentācija par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam pašreizējās situācijas raksturojumu un ESPON pētījumu “Uzņēmējdarbības attīstības iespējas ES ārējās robežas reģionos”, par ko informēja Ingrīda Bernāne, LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un ESPON programmas pārstāvis Zintis Hermansons, un pētnieku grupas pārstāve Sandra Spule.