Seši apņēmīgi jaunieši Balvos aizstāv savu biznesa ideju

LLKC Balvu konsultāciju birojs oktobrī organizēja mācības jauniešiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu un biznesa plāna izstrādi. Interese par mācībām bija daudziem tuvējo novadu jauniešiem. Pasākumā piedalījās 11 jaunie cilvēki, tomēr līdz galam – biznesa ideju prezentēšanai nonāca seši apņēmīgākie un mērķtiecīgākie jaunieši.

Viss sākās ar informatīvo dienu, kurā jaunieši tika iepazīstināti ar Valsts Lauku tīkla pasākumu “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” un tā norisi, tajā skaitā konkursu “Laukiem būt!”

Jaunieši četru dienu laikā apguva dažādas prasmes, kas saistītas ar uzņēmējdarbību – gan rēķināja un risināja dažādus grāmatvedības un ekonomikas uzdevumus, gan pētīja tirgus situāciju un analizēja savas idejas pozitīvos un vājos aspektus, risku un iespējas. Viņi mācījās savu ideju “izlikt uz papīra” un analizēt, – vai tā būs dzīvotspējīga un viņu produkts pieprasīts.

Dažu dienu laikā jaunieši guva vērtīgu informāciju gan no lektoriem par uzņēmējdarbības dažādiem aspektiem, gan no dažādu iestāžu pārstāvjiem par pieejamajiem finansējuma veidiem jauniem uzņēmējiem – NVA, ALTUM, LEDAER programmu projektiem.

Pirmajā mācību dienā piedalījās pārstāvji no Nodarbinātības valsts aģentūras un vietējās rīcības grupas – biedrības “Balvu rajona partnerība”.  Anda Bogdāne no NVA jauniešus informēja par pasākumu “Jauniešu garantijas” un mūsu puses iedzīvotāju iepriekšējo gadu pieredzi tajā. Šī ir iespēja jaunajam uzņēmējam piedalīties un gūt atbalstu granta veidā savas idejas uzsākšanai, kā arī gūt papildus citus bonusus. Ilona Džigure informēja par partnerības darbu un tās piedāvātajām iespējām uzņēmējiem un biedrībām startēt izsludinātajos projektu konkursos, dalījās pieredzē ar vietējo uzņēmumu īstenotajiem projektiem.

Turpmākajās dienās ar jauniešiem strādāja lektore Inga Grigule. Iepazīstoties ar dalībniekiem, Inga deva brašus un nedaudz skarbus padomus: jauniešiem ir jābūt atklātiem un kritiskiem pret savu ideju. Lektore nosauca galvenos jautājumus, uz kuriem ir jāatbild jaunajam uzņēmējam, lai saprastu, vai viņa ideja būs dzīvotspējīga. Kā jau ekonomists, viņa atzīmēja, cik svarīga ir biznesa plāna finanšu sadaļa. Jāstrādā ir tā, lai būtu atdeve, tādēļ finansēm rūpīgi jāseko līdzi.

Vienā no nākamajām dienām jauniešiem bija iespēja uzklausīt ALTUM pārstāves Ilzes Freivaldes prezentāciju. Ievadā Ilze iepazīstināja ar ALTUM darbību un uzņēmumu kreditēšanu. Otrajā daļā viņa pastāstīja par to, ka visa pamatā ir labs biznesa plān, un nosauca kritērijus, pēc kuriem tos vērtē.

Jaunieši, klausoties lektorus, bija ieinteresēti un saprata, ka iespējas gūt finansiālu atbalstu jaunam uzņēmumam ir, tikai  jāatrod sev piemērotākais veids.

Piektajā dienā Balvu jaunieši devās smelties pieredzi pie Gulbenes novada uzņēmējiem. Šis brauciens visiem bija iedvesmojošs, jo visi satiktie cilvēki darīja to, ko mīl, tas ir, savu sirdsdarbu. Prieku radīja arī tas, ka cilvēki ir atgriezušies no lielpilsētas, lai dzīvotu un strādātu savā dzimtajā pusē, nepametot Latviju. Tāpat arī mūsu jaunieši dara to, kas viņiem patīk, un lai viņiem ir panākumi savā sfērā!

Balvu konsultāciju biroja telpās 9. novembrī notika biznesa ideju aizstāvēšana. Dalībnieku idejas bija radošas un inovatīvas – dizaina priekšmeti no koka, lielformāta ziedu dekorēšana, breidinga jeb matu pīšanas studija, bišu mājiņa, veselīgas produkcijas ražošana no savas izaudzētās produkcijas laukos, aitu cirpšanas un nagu griešanas pakalpojumi…

Iespēju, kur jaunam vai potenciālam uzņēmējam gūt atbalstu, ir daudz. Tikai jābūt aktīvam –jāmeklē un jārīkojas,  jāizstrādā savas biznesa idejas plāns un jāliek priekšā attiecīgajam finansētājam – vai tas būtu Lauku atbalsta dienests vai ALTUM piedāvātie aizdevumi un atbalsta programmas, vai arī LLKC rīkotais biznesa plānu konkurss “ Laukiem būt!”

Ar šo mācību starpniecību seši drosmīgākie jaunieši ir izvēlējušies izanalizēt savu potenciālā biznesa ideju. Lai viņiem veiksmīgi izdodas šīs idejas attīstīt dzīvē!

Arita Boka, LLKC Balvu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante