Daugavpilī un Rēzeknē notiks seminārs “Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Ugunsdrošība uzņēmumā”

Latvijas  Tirdzniecības un Rūpniecības kameras (LTRK) Latgales nodaļa 2019. gada 23. un 24. janvārī sadarbībā ar SIA “AINA serviss”,  Daugavpilī un Rēzeknē organizē seminārus ” Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Ugunsdrošība uzņēmumā”.

 

Seminārs Daugavpilī notiks 23.janvārī pl.:13.00 LTRK birojā, Lāčplēša ielā 10. Reģistrācija obligāta: Daugavpils

Seminārs Rēzeknē notiks 24. janvārī pl.:13.00 Atbrīvošanas alejā 115, k/4, 308.telpā. Reģistrācija obligāta: Rezekne

Semināra ievadā izskatāmie jautājumi: bīstamās nozares uzņēmējdarbībā; darba vides riska jēdziens; darba vides risku izvērtēšana, datorprogrammas izmantošana; darba aizsardzības pasākumu plāns; darba aizsardzības instrukcijas un instruktāža; pirmā palīdzība uzņēmumā; jautājumi un atbildes.

Pēc pārtraukuma (20 minūtes) tiks apskatītas tēma ugunsdrošība uzņēmumā: ugunsdrošības noteikumi; ugunsdrošības instrukcija un instruktāža; ugunsdzēsības līdzekļi; ugunsbīstamo darbu veikšana; evakuācijas ceļi; elektroinstalācija; rīcība ugunsgrēka gadījumā; jautājumi un atbildes.

Semināru vada: Mg. Soc. Ziedonis Liepiņš, SIA “AINA serviss” – kompetentas institūcijas darba aizsardzības jautājumos valdes loceklis, darba aizsardzības vecākais speciālists. Aktīvi darbojas Ergonomikas biedrība un Latvijas universitātē darba aizsardzības studiju programmā, kā arī piedalās mācību prakšu aizstāvēšanas komisijās kā speciālists ar praktisko pieredzi.

Savā uzņēmējdarbībā specializējas darba aizsardzības uzraudzībā dažādu nozaru uzņēmumos, bet jo īpaši tā saucamajās bīstamajās nozarēs.

Semināra norises laiks: plkst. 13:00-15:30

Semināra valoda: latviešu

Dalības maksa: BEZMAKSAS

Seminārs paredzēts LTRK biedriem un Latgales uzņēmējiem.

Ieguvumi: Semināra laikā iepazīsimies ar darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Pievērsīsimies darba vides risku novērtēšanai uzņēmumā, darba aizsardzības instruktāžu, apmācību veikšanai. Apskatīsim ugunsdrošības pamatus un īpašu uzmanību veltīsim instrukciju izstrādei objektiem.

Jautājumi seminārā tiks skatīti no praktiskajiem pielietojuma aspektiem.