Seminārā-ideju darbnīcā rod jaunas ierosmes reģiona attīstībai

Otrdien, 2019.gada 5. novembrī Rēzeknes novada viesu namā “Zaļā sala” notika valsts pētījumu programmas projekta “DemoMig” un Latgales plānošanas reģiona rīkotais seminārs- reģionālā ideju darbnīca “Latgales demogrāfiskais portrets”.

Uzrunā Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis Monvīds Švarcs akcentēja demogrāfisko un migrācijas problēmu sasaisti un  būtisko ietekmi uz reģiona, valsts un ikviena iedzīvotāja labklājību, iespējām un izaicinājumiem. Latgales reģions visaugstāko punktu iedzīvotāju skaita statistikā sasniedza pagājušā gadsimta beigās, un kopš tā laika līkne iet tikai uz leju. Tomēr pesimismam nav pamata, ir jādomā par risinājumiem!

Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “DemoMig” vadītāja profesore Zaiga Krišjāne pasākuma apmeklētājus iepazīstināja ar projektu, tā uzdevumiem, iesaistītajām pusēm, rezultatīvajiem rādītājiem un citu informāciju.

Savukārt projekta vadošie pētnieki profesori Māris Bērziņš un Juris Krūmiņš stāstīja par iedzīvotāju skaitu, tā izmaiņām, vecumstruktūru Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot Latgales datiem.

Reģionālā semināra – ideju darbnīcas “Latgales demogrāfiskais portrets” turpinājumā norisinājās grupu diskusijas “darba pakās”, apskatot piecas dažādas tēmas – izglītības loma kvalificēta darbaspēka saglabāšanā un piesaistē reģionā, kultūra kā reģiona attīstības virzītājspēks, demogrāfijas politika, migrācija un demogrāfiskie procesi, kvalificētu speciālistu migrācija. Katram dalībniekam bija jānovērtē situācija jomās, jārod risinājums un jāpadiskutē ar kolēģiem. Grupu moderatori apkopoja idejas, priekšlikumus un  ieteikumus, kā uzlabot situāciju reģionā. Apkopojumus publicēsim pēc to sagatavošanas.

Pasākumā kopā ar augstskolu pētniekiem diskutēja arī pašvaldību speciālisti un guva jaunas prasmes un iemaņas problēmu identificēšanā un attiecīgu risinājumu meklēšanā, kā arī koprades aktivitāšu veiksmīgā norisē.

Darbnīca tiek rīkota pētījuma “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem” ietvaros. Pētījumu, izmantojot inovatīvu starpdisciplināru pieeju, īsteno atzīti demogrāfijas, ģeogrāfijas, socioloģijas, izglītības, ekonomikas, tūrisma un migrācijas jomas eksperti, kas pārstāv Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kā arī  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.