Saimnieciskās darbības veicēji Krāslavā papildina zināšanas grāmatvedības uzskaitē

Latgales reģionā ir vairāk kā 9 tūkstoši saimnieciskās darbības veicēju, kas reģistrējuši savu darbību kā pašnodarbinātas personas un šo darbības veidu nereti min kā neizmantotu iespēju, kam jāpievērš lielāka uzmanība. Iedzīvotāji mācās, apgūst prasmes individuāli darboties kā uzņēmēji, regulāri uzskaitīt un pierakstīt savus ieņēmumus un izdevumus, jo saimnieciskās darbības veicēji par savu darbību, finansēm, atskaitēm un nodokļu nomaksu ir atbildīgi paši.

Jāatzīmē, ka tieši elastīgais nodokļu likumdošanas regulējums šajā darbības veidā ir motivējošais elements. Kā piemēru var minēt vieglu darbības reģistrācija un izbeigšanu, nav minimālā sliekšņa darba algai, plašs attaisnoto izdevumu uzskaitījums.

Tomēr, lai šīs visas iespējas izmantotu, ir jābūt minimālām zināšanām nodokļu likumdošanas piemērošanā, līdz ar to šī gada 9.aprīlī Krāslavas novada dome un Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) rīkoja tematisku semināru saimnieciskās darbības veicējiem tieši par grāmatvedības jautājumiem.

Seminārā kā  lektore tika pieaicināta Sandra Zeltiņa (LLU Sociālo zinātņu maģistre, darbības joma – biznesa un mārketinga konsultācijas), kura ir vairāku Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu koordinatore Latvijā, pasniedzēja, mācību līdzekļa „Naudas pasaule” līdzautore un uzņēmējdarbības konsultante ar ilggadēju pieredzi grāmatvedībā.

Pasniedzēja klātesošajiem piedāvāja noderīgu izklāstu par šiem jautājumiem un iespēju uzdot un noskaidrot tieši sev aktuālos jautājumus.

Seminārs raisīja dalībniekos patiesu interesi un bija plaši apmeklēts, interesenti saņēma individuālas konsultācijas.

Inta Murāne, LPR  LUC konsultante