Riebiņos noticis seminārs Latgales kultūras iestāžu vadītājiem un speciālistiem

Ceturtdien, 9.maijā, Riebiņu kultūras centrā notika Riebiņu novada domes, Latgales plānošanas reģiona (LPR) un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” rīkotais seminārs Latgales kultūras iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem “Kultūras attīstības tendences Latgales reģionā: tradīcijas, jaunievedumi un sadarbība”.

Atklājot teju simts dalībnieku apmeklēto pasākumu, pēc Riebiņu novada domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska uzrunas, klātesošos semināra dalībniekus ar novada jauniešu sagatavotu video par Riebiņu novada skaistākajām apskates vietām iepazīstināja Riebiņu kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne.

Ar plašu prezentāciju par starptautisko un lokālo sadarbību kultūras jomā, labās prakses piemēriem Latgalē un līdzekļu piesaisti kultūras projektiem, informēja Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, kurš aicināja Latgales kultūras iestāžu darbiniekus uz sadarbību informatīvajā jomā, sūtot aktuālo informāciju (afišas, preses relīzes) par notikumiem to pašvaldībās LPR uz e-pastu: oskars.zugickis@lpr.gov.lv, lai to vienkopus apkoputu reģiona interneta vietnē www.lpr.gov.lv.

Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktore Signe Pujāte un LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna klātesošiem prezentēja šobrīd izstrādes procesā esošā Kultūras centru likuma virzību.

Pēc izsmeļošās prezentācijas klātesošiem bija iespējams piedalīties paneļdiskusijā “Latgales kultūras iestādes radošā Latvijā: esošis, vēlamais, izaicinājumi,” kurā savu viedokli par reģionā notiekošiem kultūras nozares procesiem, savstarpējo sadarbību un jauniešu lomu kultūrā izteica dažādi kultūras eksperti: Latgales vēstniecības “GORS” vadītāja Diāna Zirniņa, Lūznavas muižas projektu vadītāja Inga Žirgule, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Vita Viļevko, Upītes nemateriālā kultūras centra vadītājs Andris Slišāns, Riebiņu Kultūras centra vadītāja Ilga Pokšāne un Dagdas Kultūras centra kultūras darba vadītāja Solvita Plivča.

Pasākuma noslēgumā semināra dalībniekus ar savu dzīves pieredzi iepazīstināja populārā TV raidījumu un pasākumu vadītāja Baiba Sipeniece – Gavare.

Foto: Rolands Naglis

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv .