Rēzeknē uz LPRAP sēdi pulcējās Latgales pašvaldību vadītāji

Latgales plānošanas reģions, piektdien, 2019.gada 27. septembrī Rēzeknes pilsētas domē reģiona pašvaldību vadītājus aicināja uz kārtējo Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) sēdi.

Attīstības padomes sēdes darba kārtībā vairāki no izskatāmajiem jautājumiem tika veltīti uzņēmējdarbībai un tās attīstībai Latgalē. Par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales filiāles aktualitātēm klātesošos ar savu prezentāciju informēja LTRK Latgales padomes loceklis un biedrības “Tautsaimnieks” valdes loceklis Raimonds Nipers.

Savukārt Rēzeknes uzņēmēju biedrības valdes locekle Līga Šmate un Juris Guntis Vjakse klātesošos informēja par biedrības rīkoto izstādi-gadatirgu “Rēzeknes Uzņēmējs 2019”, kas Rēzeknes 2. vidusskolas sporta kompleksā norisināsies 25. – 26. oktobrī un pulcēs ap 60 dažādus ražotājus, amatniekus un pakalpojumu sniedzējus no Latgales un citiem novadiem.

Par konkursa “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2019” nolikuma apstiprināšanu ziņoja Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins.

Sanāksmes laikā tika izskatīti arī citi informatīvi jautājumi. Par veselības aprūpes aktuālajiem jautājumiem Padomes locekļus informēja Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļas vadītājs Jānis Pitrāns, bet par teritoriālā principa iekļaušanu atbalsta sniegšanā reģioniem 2021. – 2027. gadā ziņoja LPR Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i. Ingrīda Bernāne.

Pēc LPRAP sēdes notika Latgales SEZ Uzraudzības padomes sēde.