Rēzeknē pašvaldību speciālisti apguva komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma piemērošanas prasmes ES fondu un pašvaldību finansētos projektos

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Finanšu ministriju 2019. gada 3. oktobrī Rēzeknē rīkoja apmācību semināru par komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma piemērošana ES fondu projektos un pašvaldību finansētos projektos, kā arī pašvaldību darbā.

Semināra mērķis bija skaidrot komercdarbības atbalsta jēdzienu un ietvaru pašvaldību darbībā – telpu, zemes nomas maksas un NĪ nodokļu atlaides vietējiem uzņēmējiem, pašvaldību grantu konkursi uzņēmējiem, un skaidrot, kas ir komercdarbības atbalsts biedrību, privātu un pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrības gadījumā.

Seminārā piedalījās vairāk kā 40 speciālisti no pašvaldībām un pašvaldību kapitālsabiedrībām, uzņēmumiem un dažādām institūcijām iegūstot informāciju par tiesisko bāzi komercdarbības atbalsta kontroles sistēmas funkcionēšanai un komercdarbības atbalsta saderīguma novērtēšanai, par komercdarbības atbalsta raksturojošām pazīmēm: kā konstatēt komercdarbības atbalsta esamību vai neesamību, kādi ir komercdarbības atbalsta sniegšanas veidi, mērķi un piemērojamie principi, par de minimis atbalstu un tā uzskaiti, par komercdarbības atbalsta piemērošanas principiem sabiedriskas nozīmes pakalpojumu jomā, kā arī guva atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Latgales plānošanas reģions un semināra dalībnieki pateicas lektorēm –  Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta juriskonsultei Ievai Mažuikai un vecākajai ekspertei Ilzei Kreicbergai!