Rēzeknē notiks reģionāls seminārs par ES fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai

Dati liecina, ka reģionālajā attīstībā ir aktuāli vairāki izaicinājumi. Iedzīvotāju skaits samazinās visos reģionos, izņemot Pierīgas statistisko reģionu. Iedzīvotāju skaita samazinājums Latgales statistiskajā reģionā pēdējos desmit gados sasniedz 20%. Arvien aktuāla ir cilvēkresursu noturēšana un piesaiste reģionos.

Uzņēmējdarbība koncentrējas Rīgas plānošanas reģionā – 2016.gadā Rīgas plānošanas reģionā tika radīti 69% valsts iekšzemes kopprodukta. Rīgas plānošanas reģions piesaistījis lielāko nefinanšu investīciju apjomu valstī – 2017.gadā tie bija 76% no visām valstī piesaistītajām nefinanšu investīcijām. Lai veicinātu reģionu attīstību un reģionālo atšķirību izlīdzināšanos, ir nepieciešams īstenot efektīvus reģionālās attīstības atbalsta pasākumus.

Lai iepazītos ar reģionālās politikas līdzšinējiem rezultātiem, t.sk. ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu atbalstu, identificējot esošos reģionālās politikas izaicinājumus, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai, kā arī diskutētu par reģionālās politikas uzstādījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē piecus reģionālos seminārus – Alūksnē (15.03.2019.), Liepājā (28.03.2019.), Jelgavā (11.04.2019.), Rēzeknē (26.04.2019.) un Siguldā (30.05.2019.).

Semināros tiek aicināti piedalīties plānošanas reģionu, pašvaldību, nozaru ministriju, NVO, augstskolu un pētniecisko organizāciju pārstāvji.

Semināru ietvaros tiks sniegta informācija par reģionālās attīstības izaicinājumiem no publisko pakalpojumu sniegšanas un no uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas reģionos, kas būtu jāņem vērā, plānojot un veicot ES fondu ieguldījumus. Tiks sniegta informācija par Reģionālās politikas sasniegtajiem rezultātiem, t.sk. ar ES fondu atbalstu.  Tāpat notiks diskusija par turpmāk nepieciešamajiem ES fondu un cita veida pasākumiem reģionu attīstībai.

Lūdzam dalībai semināros reģistrēties ŠEIT:

  •  Alūksnē (15.03.2019.) līdz 6.03.2019., Alūksnes kultūras namā – Brūža iela 7
  •  Liepājā (28.03.2019.) līdz 15.03.2019., Koncertzālē “Lielais dzintars” – Radio iela 8
  •  Jelgavā (11.04.2019.) līdz 29.03.2019., Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā – Svētes iela 33
  •    Rēzeknē (25.04.2019.) līdz 12.04.2019., Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” – Krasta ielā 31
  •  Siguldā (30.05.2019.) līdz 17.05.2019 Kultūras centrā  “Siguldas devons” – Pils iela 10

Ar semināru darba kārtību var iepazīties ŠEIT
Semināros apskatāmo projektu saraksts atrodams ŠEIT
Ar diskusiju materiāliem aicinām iepazīties ŠEIT 

Ja Jums ir jautājumi par semināriem, kontaktējaties ar:

Andri Eglīti – VARAM Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākais eksperts (66016777)
Ilzi Jureviču – VARAM Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte (66016791)

Prezentācijas:

Pasākums tiek finansēts no projekta Nr. 10.1.2.0/18/TP/004 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”.

Informāciju sagatavoja: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa, Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv , www.varam.gov.lv