Rēzeknē veiksmīgi tiek realizēti Deinstitucionalizācijas pasākumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir viena no Latgales reģiona pašvaldībām, kura veiksmīgi īsteno projektu Nr. 9.2.2.1/15/I/005 „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (DI), projekta ietvaros Rēzeknes pilsētas pašvaldībā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem bērni ar funkcionālajiem traucējumiem un to likumiskie pārstāvji, kā arī pilngadīgās personas ar garīga rakstura traucējumiem (personas ar GRT) ir veiksmīgi uzsākušas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Rēzeknes pilsētas pašvaldībā jau 2018. gada 16. martā tika uzsākta un joprojām veiksmīgi turpinās DI sociālās rehabilitācijas pasākumu īstenošana bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un to likumiskajiem pārstāvjiem, kopsummā projektā iesaistīti 56 bērni ar funkcionālajiem traucējums, daļa no iesaistītajiem bērniem jau ir izmantojuši tiem piešķirtās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reizes, bet daļa aktīvi vēl izmanto, apmeklējot reitterapijas individuālās nodarbības, masāžas individuālās nodarbības, kanisterapijas individuālās nodarbības un fizioterapijas individuālās nodarbības. Nodarbības ne tikai uzlabo bērnu un vecāku labsajūtas līmeni, bet sniedz nozīmīgu ieguldījumu veselības stāvokļa uzlabošanā, stabilizēšanā un profesionālu speciālistu padomi motivē un izglīto vecākus.

2018. gada 21. novembrī tika uzsākta pilngadīgu personu ar GRT iesaiste sociālās rehabilitācijas pasākumos. Personas ar GRT uzsāka fizioterapijas individuālās nodarbības pie pakalpojuma sniedzēja SIA “Rebuss prim”, nodarbības notiek Atbrīvošanas alejā 98, sertificēts fizioterapeits palīdz uzlabot veselības stāvokli, mazina pacienta funkcionālos traucējumus, palīdz atjaunot garīgo līdzsvaru un mieru. Tādējādi sniedzot būtisku atbalstu personu ar GRT iekļaušanās sabiedrībā procesu veicināšanā.

Rēzeknes pašvaldībā DI projektā ir iesaistītas 44 personas ar GRT . Laika posmā no 21. novembrim līdz 1. septembrim 12 pilngadīgas personas ar GRT saņēma fizioterapeita konsultācijas un individuālo atbalstu, pakalpojumus pašlaik izmanto 7 personas, bet pārējās izvērtētās personas vēl plāno tuvākajā laikā uzsākt fizioterapiju vai kādu citu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu. Mērķgrupai sociālie rehabilitācijas pakalpojumu ir ļoti būtisks atbalsts ne tikai pašapkalpošanās prasmju attīstīšanai un fiziskās veselības uzlabošanai, bet ir palīgs komunikācijas un saziņas prasmju pilnveidei.

Rēzeknes pašvaldība izsaka pateicību visiem iesaistītajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem par profesionālu pieeju un sniegto augsto pakalpojumu kvalitāti. Esam patiesi gandarīti par veiksmīgu sadarbību, vecāku iesaisti un atbalstu DI projekta īstenošanā. Lai izdodas iesāktais un kopīga virzība uz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu dzīvesvietā un katra bērna, vecāka un personas ar GRT dzīves kvalitātes uzlabošanu.