Remigrantu Zaikovsku ģimene kopā ar Latvijas Valsts prezidentu E. Levitu un viņa kundzi iededz Rīgas pils svētku eglīti

10. decembrī Imants Zaikovskis un viņa trīs atvases bija aicināti piedalīties Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita un viņa dzīvesbiedres Andras Levites rīkotajā svinīgajā Ziemassvētku pasākumā. Kopā ar dižģimenēm no visas Latvijas novadiem tik iedegta Rīgas pils svētku egle.

“Rīgas pilī šodien pulcējās Latvijas dižģimenes no Latgales, Zemgales, Vidzemes un Kurzemes – no visiem Latvijas novadiem. Bija jauki redzēt tik daudz bērnu kopā ar saviem vecākiem. Tas vienmēr ir iedvesmojoši. Ģimene ar bērniem apliecina dzīvības nepārtrauktību un turpinātību. Katra ģimene ir viens posms ne tikai dzimtā, bet arī paaudzē un visā tautā. Noteicošais ikvienā ģimenē ir cieņpilnas attiecības, mīlestība un siltums. Ģimenē iemācās cits citu atbalstīt un par citu pastāvēt. Laba gaisotne, labvēlīgums ietekmē un veido jauno cilvēku, un dod drošības sajūtu tālākajai dzīvei. Paldies par jūsu ikdienas pūliņiem, pašaizliedzību un ziedošanos savas ģimenes un bērnu labā!” – E.L.

Plašāka informācija par pasākumu: ej.uz/ytna

Foto no Rīgas pils Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākuma: flic.kr/s/aHsmJVX3CY

Zaikovsku ģimenes atgriešanās stāsts