Remigrācijas koordinatori apgūst mācību programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”

Plānošanas reģionu remigrācijas koordinatori piedalījās apmācībās “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotā projekta “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi” ietvaros!

Remigrācijas koordinatoru apmācības notika VARAM īstenotās integrētās komunikācijas un mācību programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros, kuras mērķis ir informēt un veicināt sabiedrības interesi par e-pārvaldes izstrādātajiem risinājumiem, skaidrot un demonstrēt to lietošanas ieguvumus, kā arī panākt rīcības maiņu, izmantot dažādu dzīves situāciju risināšanai valsts izstrādātos e-risinājumus.

Apmācību laikā remigrācijas koordinatoriem un VARAM pārstāvjiem tika sniegta informācija par e-risinājumiem, palielinot to sabiedrības locekļu īpatsvaru, kuri izmanto e-risinājumus saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm. Koordinatoriem tika attīstītas prasmes, lai viņi varētu sniegt atbalstu remigrantiem, kuriem trūkst digitālās prasmes e-pakalpojumu, tajā skaitā arī valsts platformu lietošanā. Tika apskatīti praktiski un drošības aspekti, tajā skaitā veicināta izpratne par pieejamajiem valsts e-risinājumiem un to priekšrocībām.

Valsts  e-pakalpojumi  ir  pieejami  dažādos  portālos,  piemēram, Valsts  ieņēmumu  dienesta  Elektroniskās deklarēšanas  sistēmā  (VID  EDS),  Lauku  atbalsta  dienesta  e-pieteikšanās  sistēmā  (LAD  EPS),  tomēr,  lai klientam vienkopus  būtu  pieejama  informācija  par  visiem  publiskajiem  pakalpojumiem, kā  vienotais kontaktpunkts valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā Latvijā ir izveidots portāls Latvija.lv.

Vietnē mana.latvija.lv var ērti un ātri atrast piemēroto e – risinājumu atkarībā no dzīves situācijas. Klientam nav jāpārzina katrs e-pakalpojums vai iestādes, kas to nodrošina, vai jāiegaumē, cik un kādi e-risinājumi ietilpst katrā dzīves situācijā, bet jāspēj atpazīt dzīves situācija. Iegūstot praktiskas zināšanas un izmantojot vietni mana.latvija.lv, pieejamos materiālus, remigrācijas koordinatori varēs ne tikai veiksmīgāk konsultēt klientus un sniegt viņiem aktuālāko informāciju par e-risinājumiem, bet arī izmantot jaunākos e-risinājumus savu ikdienas dzīves situāciju risināšanā.

      

Informāciju sagatavoja:

Astrīda Leščinska

Latgales plānošanas reģiona

remigrācijas koordinatore

Tālr.+37129122163, 65423801, e-pasts:astrida.lescinska@lpr.gov.lv.