Remigrācijas koordinatores vizīte Štutgartē (Vācija)

2019. gada 16. novembrī remigrācijas koordinatore A. Leščinska tika aicināta apmeklēt Latviešu kultūras biedrība “Saime” Štutgartē (Vācija) Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas 101. gadadienai veltīto pasākumu “Latvijai 101”, kurš tika rīkots sadarbībā ar Ārlietu Ministriju un Latvijas vēstniecību Vācijā. A. Leščinska remigrācijas informācijas punktā tikās ar biedrības “Saime”, latviešu skoliņas Štutgartē un diasporas pārstāvjiem, pārrunājot aktuālos jautājumus par dzīves apmierinātību ārzemēs un noskaidroja aizbraukušo vajadzības.

Mīļš paldies Latviešu kultūras biedrībai “Saime” Štutgartē par silto uzņemšanu Latvijas valsts svētku svinībās Eslingenas Dienvidu baznīcā! Pateicība Eslingenas draudzes Archibīskapam Elmāram Ernstam Rozītim un viņa kundzei par kopienas gara stiprināšanu. Eslingenas Dienvidu baznīca ir bijusi nozīmīgs latviešu pulcēšanās centrs jau pēckara gados. Pasākuma laikā tika uzsvērta latviešu tautas vienotība arī dažādās zemēs un likteņos.

Paldies Laurai Putānei, Štutgartes biedrības “Saime” vadītājai un Karīnai Ziegler par Latvijas sajūtu radīšanu!