Remigrācijas koordinatores A. Leščinskas dalība apmācībās “Darbs bēgļu un imigrantu integrācijai: starpkultūru saskarsme, labās prakses piemēri un pieredze”

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, sadarbībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR), 2019. gada 23. septembrī Rēzeknē organizēja reģionālās apmācības “Darbs bēgļu un imigrantu integrācijai: starpkultūru saskarsme, labās prakses piemēri un pieredze”, kurā piedalījās Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska.

Apmācības tika organizētas Sarkanā Krusta starptautiskā projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros (informācija par projektu).

Apmācību laikā apmeklētājiem bija  iespēja uzzināt par vispārējo situāciju saistībā ar patvēruma, migrācijas un pārvietojuma jautājumiem, uzlabot starpkultūru saskarsmes un sadarbības prasmes, kā arī dzirdēt bēgļu dzīves stāstus situācijas pilnīgākai izpratnes veicināšanai.