Remigrācijas koordinatore piedalās reģionālo ideju darbnīcā: Latgales demogrāfiskais portrets

2019. gada 5. novembrī viesu namā “Zaļā sala” (Rēzeknes novads, “Litavnieki”) Latgales plānošanas reģions kopā ar Valsts pētījumu programmu rīkoja “Reģionālo ideju darbnīca: Latgales demogrāfiskais portrets”, kurā dalību ņēma arī Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska.

A. Leščinska atzīst, ka ideju darbnīca ir nozīmīgs reģionāla līmeņa pasākums, kurā tika apzināti dažādi izaicinājumi un rasti priekšlikumi to risinājumiem. Svarīgi ir atzīmēt iedzīvotāju skaita un izvietojuma izmaiņas Latvijā, migrāciju un atpakaļmigrāciju, kā arī to iemeslus. Nozīmīga ir arī sadarbība ar pašvaldībām, lai radītu pievilcīgu vidi, pakalpojumu pieejamību un to kvalitātes uzlabošanu, pozitīva dzīvesvietas tēla popularizēšanu tiem, kas vēlas atgriezties dzimtajā pašvaldībā un Latgales reģionā.