Remigrācijas aktivitātes Ilūkstes novadā

27. septembrī, Starptautiskajā tūrisma dienā, arī mēs – Latgales plānošanas reģions, pievienojāmies Ilūkstes novada tūrisma dienas svinībām “Gaisma tumsu šķēla” dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa”! Lukturīšu pavadībā izstaigājām taku un sagaidījām tumsu kopā ar novada iedzīvotājiem mājīgā, ģimeniskā un sirsnīgā atmosfērā. Mazliet nosaluši, bet laimīgi ilūkstieši gan godināja novada sakoptākās mājas, gan uzklausīja remigrācijas koordinatores uzrunu. “Ilukstē ir viss” – tā apgalvo vietējie par savu dzimto vietu.

Pasākums “Gaisma tumsu šķēla”fotomirkļos