Reģionālo remigrācijas koordinatoru sanāksmē piedalījās ĀM speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza

20.03.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) reģionālo remigrācijas koordinatoru sanāksmē piedalījās Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza, LIAA pārstāve Arta Krūze un NVA pārstāve Kristīne Stašāne.

Plānošanas reģionu remigrācijas koordinatoriem bija iespēja iepazīties ar jauno ĀM vēstnieku diasporas jautājumos , kā arī tika pārrunāts Diasporas likuma Pārejas noteikumu ieviešanas progress.

Notiek darbs pie Diasporas konsultatīvās padomes izveides, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu. Tās sastāvā tiks iekļautas valsts pārvaldes, pašvaldību, diasporas organizāciju, biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Kā norādīja, Aivars Groza, arī remigrācijas koordinatori varēs piedalīties padomes darba un ekspertu grupās. ĀM vēstnieks diasporas jautājumos atzinīgi novērtēja remigrācijas koordinatoru darbu un sasniegtos rezultātus. Norādīja, ka, atrodoties darba vizītēs, ārzemēs ir saņēmis pozitīvas atsauksmes no LR vēstniekiem un diasporas pārstāvjiem.

Diskusijā piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāve Kristīne Stašāne. Kā zināms, remigrācijas koordinatoriem ir izveidojusies laba sadarbība ar NVA speciālistiem un EURES konsultantiem. Tika pārrunātas aktivitātes, kas vērstas uz diasporas informēšanu par Latvijas darba tirgu un atgriešanās iespējām Latvijā. NVA mājaslapā ir izveidota sadaļa “Ja vēlies atgriezties Latvijā”, kurā apkopota noderīga informācija Latvijas valstspiederīgajiem, vairāki bukleti un informatīvie materiāli, tostarp par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Sanāksmes laikā par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sadarbību ar diasporas organizācijām ārvalstīs stāstīja vecākā projektu vadītāja Arta Krūze. LIAA organizē pasākumus ārvalstīs dzīvojošajiem diasporas uzņēmējiem un darba devējiem (diasporas pārstāvjiem, kas varētu investēt Latvijā).

Sanāksmes dalībnieki pārrunāja tuvākos kopīgos uzdevumus un dalību diasporas aktivitātēs ārvalstīs. Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska dosies uz pirmo lietišķo Forumu Dānijā, kas veltīts reemigrācijas jautājumiem š.g. 27. aprīlī Vejlē. Forumu organizē Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Dānijā, sadarbībā ar Latviešu -dāņu biedrību. Forumā goda viesa statusā savu dalību apliecinājusi arī Latvijas Republikas vēstniece Dānijas Karalistē Alda Vanagas kundze. Uz Forumu aicināti arī Skandināvijas uzņēmēji, kam ir ekonomiskā sadarbība ar Latviju.

Savukārt no 13.06.-16.06. Latgales plānošanas remigrācijas koordinatore plāno doties uz Īriju,kur notiks latviešu kultūras dienas Dublinā. Ikvienam interesentam tika sniegta informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) remigrācijas veicināšanas projekta iespējām. Interesentiem būs iespēja saņemt īsu konsultāciju klātienē, kā arī informatīvos materiālus un citu reģionālo koordinatoru kontaktinformāciju.

Informāciju sagatavoja:

Astrīda Leščinska
Latgales plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore
Tālr.+37129122163, 65423801, e-pasts:astrida.lescinska@lpr.gov.lv.