Reģionālās politikas pamatnostādnēs viens no galvenajiem rīcības virzieniem ir reģionālās ekonomikas attīstība

Kā informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2021.- 2027.gadam viens no galvenajiem rīcības virzieniem ir reģionālās ekonomikas attīstība.

Tā ietvaros plānots sniegt atbalstu pašvaldībām uzņēmējdarbības veicināšanai, tai skaitā nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai, reģionālo inovāciju un zināšanu sistēmas izveidei. Uzņēmējiem būs pieejams atbalsts iekārtu un tehnoloģiju iegādei. Plānots pilnveidot nodokļu politiku uzņēmējdarbības veikšanai reģionos, kā arī mazināt pašvaldību radīto birokrātisko slogu uzņēmējiem. Cilvēkresursu piesaistei reģionos plānoti ieguldījumi darba algu palielināšanā un mājokļu pieejamības darbaspēkam nodrošināšanai.