Projekta LLI-402 “risk-free” partneri tikās Preiļos

2019. gada 14. maijā Preiļos tikās projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) partneri: Latgales plānošanas reģions, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Visaginas pašvaldības administrācija un Ignalinas Kultūras un sporta centrs. Otrās projekta ieviešanas grupas tikšanas mērķis bija atskatīties uz paveikto otrajā periodā un pirmajā projekta ieviešanas gadā, kā arī plānot nākamā perioda aktivitātes un budžetu to īstenošanai. Preiļos norisinājās arī pirmā projekta uzraudzības grupas tikšanās, kur tika izvērtēts līdz šim paveiktais darbs projekta mērķu un rezultātu sasniegšanā, kā arī tika diskutēts par nepieciešamajiem grozījumiem projekta aktivitātēs un budžetā, kas ļautu efektīvāk izmantot piešķirtos līdzekļus.

Preiļu novada pašvaldība ir viena no tām Latgales reģiona pašvaldībām, kas, pateicoties projektam, varēs iegādāties jaunu sporta aprīkojumu. Tikšanās laikā Preiļu novada Jauniešu centra “Četri” vadītāja Santa Ancāne-Novikova pastāstīja par līdz šim paveikto darbu ar jaunatni Preiļos, ietverot darbu ar riska grupas jauniešiem un preventīvo darbu ar jauniešiem. Projekta partneri arī apmeklēja Celtnieku ielas mikrorajona bērnu sporta laukumu, kur, piesaistot šī projekta līdzekļus, tika iegādāti un uzstādīti pārvietojamie strītbola grozi un izveidots labiekārtots futbola laukums.

Tikšanās laikā Visaginas pašvaldības administrācijas pārstāvji arī pastāstīja par tuvāko plānoto projekta pasākumu “Pludmales sporta spēles jauniešiem Latvijā un Lietuvā”, kas norisināsies jau 2019. gada 1. jūnijā Visaginā, Parka ielas sporta zonā. Tās būs starptautiskas sporta spēles, kur piedalīsies jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem no Latgales reģiona pašvaldībām un Ignalinas un Visaginas rajona pašvaldībām. Detalizēta informācija par to, kā pieteikt dalībniekus pasākumam, ir izsūtīta pašvaldībām.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informācijai: Latgales plānošanas reģiona Projekta vadītāja Iluta Kriškijāne, iluta.kriskijane@lpr.gov.lv