Projekta LLI-402 “risk-free” partneri tikās Ignalinā

2019. gada 24. oktobrī Ignalinā norisinājās trešā projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms: risk-free) ieviešanas grupas sanāksme, kurā tikās projekta partneri no Latvijas un Lietuvas: pārstāvji no Latgales plānošanas reģiona, Latgales reģiona attīstības aģentūras, Visaginas pašvaldības un Ignalinas Kultūras un sporta centra.

Sanāksmes galvenais mērķis bija izvērtēt paveikto projekta trešajā periodā, izstrādāt turpmāko darbības plānu projekta noslēdzošajam periodam un pārrunāt projekta aktualitātes.

Ignalinas pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Grazina Mackonienė sanāksmes dalībniekiem stāstīja par izglītības jomu Ignalinas rajonā, uzsverot neformālās izglītības un sporta aktivitāšu lielo nozīmi. Kopumā neformālās izglītības nodarbības apmeklē vairāk nekā 70% Ignalinas rajona skolas vecuma bērnu un jauniešu. Skolēnu aktivitāti un dalību sporta nodarbībās pozitīvi vērtē arī Ignalinas Kultūras un sporta centra direktors Darginas Mikėnas, kurš akcentēja, ka liela nozīme bijusi projekta LLI-402 “risk-free” finansējumam un projekta ietvaros iegādātajam sporta inventāram, kas ļāvis palielināt piedāvāto aktivitāšu un nodarbību dalībnieku skaitu.

Projekta koordinators Ignalinā, Jonas Paslauskas, informēja, ka projekta ietvaros tika iegādāts sporta aprīkojums futbolam, tenisam, riteņbraukšanai un slēpošanai. Projekta partneri apmeklēja vietas, kurās Ignalinā ir pieejams inventārs un notiek sporta treniņi. Ignalinas bērniem un jauniešiem pieejams mūsdienīgs aprīkojums – gan slēpošanas un riteņbraukšanas trenažieri, gan jauni velosipēdi, tenisa raķetes un slēpotāju treniņiem paredzētās apvidus skrituļslidas.

Projekts LLI-402 “risk-free” sniedzis būtisku ilgtermiņa ieguldījumu sporta aktivitāšu attīstībai Ignalinas reģionā un veicinājis sporta aktivitāšu daudzveidību un pieejamību reģiona bērniem un jauniešiem.

 

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.