Preiļu novadā Pelēču pagastā īstenos mobilo darbu ar jaunatni

Šogad Preiļu novada pašvaldība uzsākusi īstenot valsts budžeta finansētu projektu atbalstam mobilajā darbā ar jaunatni “Līdzās Tev”, kura ietvaros Preiļu novada Pelēču pagastā norisināsies dažādas jauniešiem paredzētas aktivitātes.

Ņemot vērā situāciju, ka Preiļu novada pagastu jauniešiem ir ierobežotas iespējas nokļūt un aktīvi apmeklēt gan Jauniešu centru “ČETRI”, gan citas aktivitātes, kuras lielākoties notiek tieši Preiļu pilsētā, līdz ar to Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI” meklēja risinājumus, kā visiem Preiļu novada jauniešiem nodrošināt līdzvērtīgu pieejamību aktivitātēm un lietderīgu brīvā laika izmantošanu. Lai risinātu šo jautājumu, Preiļu novada pašvaldība iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā atbalstam mobilajā darbā ar jaunatni, iegūstot finansiālu atbalstu no valsts budžeta projekta “Līdzās Tev” realizēšanai.

Projekta mērķis ir uzlabot Pelēča pagasta jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī paplašināt un attīstīt darbu ar jaunatni Pelēču pagastā.  Projekta mērķa grupa ir Preiļu novada Pelēču pagasta jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

Projektā paredzēts attīstīt mobilo darbu ar jaunatni Pelēču pagastā, kura īstenošanas laikā notiks sekojoši pasākumi:

  • Iepazīšanās vakars;
  • Pavasara talka;
  • Tikšanās ar Preiļu novada jauniešu domi;
  • Lieldienu radošās darbnīcas;
  • Spēļu vakars;
  • Sporta diena;
  • Deju vakars;
  • Ideju vakars pie ugunskura.

Katram jaunietim tiks nodrošinātas vismaz 3 individuālās konsultācijas, kā arī grupu darbs un psiholoģisks atbalsts.

Projekta ietvarā jaunieši attīstīs sociālās prasmes – līderība, līdzdalība, komunikācija, darba tikumu. Jaunieši identificēs un atklās savus resursus un talantus, kā ari veicinās jauniešu patriotismu. Jaunieši sadraudzēsies un saturīgi pavadīs savu brīvo laiku .

Projekts ir tikai sākums mobilajam darbam visā Preiļu novada teritorijā. Darbs ar jaunatni pagastos turpināsies arī pēc projekta.

Satiekoties ar Pelēču pagasta jauniešiem, vienosimies par konkrētiem datumiem, kad augstāk minētās aktivitātes norisināsies (visi datumi uzreiz tiks publicēti), taču garantējam un nodrošināsim to, ka aktivitātes norisināsies regulāri – ne retāk kā reizi divās nedēļās.

Projekta ilgums: 08.02.2019. – 08.07.2019.

Projekts ir tikai sākums mobilajam darbam visā Preiļu novada teritorijā. Darbs ar jaunatni pagastos turpināsies arī pēc projekta.

Aicinām sekot līdzi informācijai: Facebook / Instagram @jcentrs4

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.