Preiļu novada Labklājības pārvalde sāk nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Preiļu novada Labklājības pārvalde sākot ar 03. jūniju sāk nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri 2016.gadā tikuši izvērtēti un kuriem ir sastādīts individuālā atbalsta plāns.

Kā pirmo bērni un viņu likumiskie pārstāvji saņems ārstnieciskās masāžas pakalpojumu, ko sniegs darbā ar šo mērķa grupu pieredzējusi speciāliste. Piektdien, 31.maijā, ir parakstīts līgums par minētā pakalpojuma sniegšanu, kas mērķa grupai ir bez maksas, jo tas tiek nodrošināts Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Šī gada beigās varētu notikt atkārtota bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšana, tai Labklājības pārvalde ir pieteikusi 11 bērnus.