Preiļu novada Jauniešu domei tapis logo

Pēc vairāku izstrādāto un iesniegto ideju apspriešanas un izskatīšanas, apstiprināts jaunizveidotās Preiļu novada Jauniešu domes logo.
7. februāra sēdē, ar lielu balsu pārsvaru, Jauniešu dome pieņēmusi jaunizveidoto logo ar unikālu dizainu.
Logo veidots kā mūsdienās visiem pazīstamā Wi-Fi zīme. Centrā attēlots Jauniešu centra “ČETRI” logo, apkārt augošā secībā izvietotas formas, kurās katrā atsevišķi ierakstīts- PREIĻU NOVADA JAUNIEŠU DOME.
Logo nozīmē, ka tieši JC4 ir vieta, kas nodrošina jauniešu kontaktu veidošanu ar Preiļiem, Preiļu novadu, Preiļu novada jauniešiem un Preiļu novada domi, un ir kā tilts starp jauniešiem un pieaugušajiem. Gan JC4, gan Jauniešu dome ir spēcīgs savienojums un pieejams IKVIENAM.

Milzīgs paldies Iļjam Isajevam, kurš uzņēmās realizēt Jauniešu domes izstrādāto logo

Preiļu novada Jauniešu domes sabiedrisko attiecību speciālists Raivis Žihars