Preiļu novadā iesākusies divu industriālo teritoriju izbūve

Preiļu novada pašvaldība ir sākusi darbu pie trešā SAM 5.6.2 projekta. Divas industriālas teritorijas Preiļu novadā ir plānots izbūvēt projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” realizācijas gaitā. Viena no tām būs noliktavu ēka ar funkcionāli saistītu teritoriju pie jaunbūvējamās Rietumu ielas, savukārt otra, kas atradīsies Preiļos, Meža ielā (esošais apvedceļš), paredzēta kā ražošanai pielāgota ēka ar teritoriju un tai piesaistītām komunikācijām – ūdensvadu, kanalizāciju, elektrību.

Preiļu novada domes Attīstības daļas projekta vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka  pašvaldība jau sagatavojusi un iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta pieteikumu un  būvprojektus. Šobrīd tiek veikti nelieli precizējumi, noliktavu teritorijai tiek veikti precīzi uzmērīšanas darbi, un tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkumu uz noliktavu teritorijas izbūvi. Noslēdzoties projektam, izbūvēto noliktavu teritoriju publiskas izsoles veidā pašvaldība izsolīs un iznomās potenciālajam komersantam.

Noliktavu teritorijas izbūves darbi tiek saskaņoti ar projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/013 aktivitātes “Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos” būvdarbiem, lai nodrošinātu, ka netiks bojāts topošās ielas asfalta segums, kas būtu neizbēgami, ja noliktavu ēkas pamatni sāktu veidot pēc Rietumu ielas būvdarbu pabeigšanas. Sanita Meļko uzsvēra, ka šādā veidā saplānot darbus ir diezgan sarežģīti, tāpēc būvsapulcēs šie jautājumi tiek risināti un  meklēti optimālie risinājumi un plānots laika grafiks darbu veikšanai.

Otras industriālās teritorijas, Meža ielā, būvdarbi saskaņā ar laika grafiku tiek plānoti 2020. gadā, bet, ja veiksmīgi tiks realizēta teritorijas izbūve pie Rietumu ielas, iespējams, ka otras teritorijas būvdarbus varēs iesākt ātrāk. Pēc būvdarbu pabeigšanas ražošanai pielāgotā ēka ar teritoriju arī tiks izsolīta publiskajā izsolē un iznomāta komersantam.

Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite pastāstīja, ka saistībā ar industriālās teritorijas Meža ielā projekta realizāciju pašreiz jau iesākti sagatavošanas darbi. Lai varētu veikt ražošanai pielāgotas ēkas būvniecību, notiek nepieciešamo platību attīrīšana no apauguma.

“Veicot apauguma noņemšanu projektam paredzētajā platībā, paralēli tiek noņemts apaugums arī uz tiem pašvaldības zemes gabaliem, kuri atrodas blakus un kuri laika gaitā aizauguši. Gar ceļu tiek atstāta neliela apauguma josla, bet tālāk tas tiek noņemts, jo krūmi ceļa malās parasti veicina nelegālu izgāztuvju rašanos”, tā pavēstīja Vita Biezaite.

Abu industriālo teritoriju projekta izmaksas sastāda 3 400 000 eiro, tomēr reālo cenu, par kādu būs iespējams realizēt projektu, parādīs iepirkuma rezultāti.

Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste