Preiļos svinīgi atklāj koprades telpas uzņēmējiem

Šī gada 10.janvārī svinīgi tika atklātas Preiļu novada uzņēmējdarbības centra koprades telpas, kuru izveides ieceri pašvaldība loloja jau ilgāku laiku un finansiālu atbalstu sniedza arī Latgales plānošanas reģiona piešķirtā naudas balva konkursā par iegūto 1.vietu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”.

2017.gada nogalē, lai palielinātu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības sekmēšanā un motivētu pašvaldības vairāk ieguldīt sava budžeta līdzekļus uzņēmējdarbības atbalstam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu rīkoja konkursu “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”.

Konkursa mērķis bija Latgales reģionā noteikt rezultatīvākās pašvaldības, kuras sava pamatbudžeta ietvaros īsteno daudzveidīgus atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai, labākajām trīs pašvaldībām paredzot naudas balvu, kas tiktu izmantota esošu atbalsta pasākumu uzlabošanā vai lai īstenotu jaunus uzņēmējdarbību atbalstošus pasākumus.

 Konkursā tika vērtēti pašvaldību īstenoto atbalsta pasākumu atdeve jeb sasniegtie rezultāti, kā arī ņemta vērā atbalsta pasākumu izdevumu proporcija pret pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Apkopojot komisijas vērtējumu, tika lemts sadalīt konkursa “Pašvaldību atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības sekmēšanai”  naudas balvu starp Preiļu novada pašvaldību (EUR 5000), Daugavpils pilsētas pašvaldību (  EUR 3000) un Viļakas novada pašvaldību (EUR 2390). Piešķirtais finansējums tiks izmantots uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai.

Preiļu novadā ir liels pašnodarbināto personu skaits, no kuriem daudzi strādā mājās. Šiem uzņēmējiem ir nepieciešamība pēc darba telpas, kur tikties ar klientiem, sadarbības partneriem, sakārtot dokumentāciju, izmantojot ofisā esošo biroja tehniku. Līdz ar to tika plānots izveidot atvērta tipa biroja telpas Uzņēmējdarbības centrā, sākotnēji ar vismaz 6 darba vietām, lai nodrošinātu Preiļu novada uzņēmējiem aprīkotas darba vietas ar interneta pieslēgumu un biroja tehnikas nodrošinājumu”, stāsta Preiļu novada uzņēmējdarbības centra vadītāja un LUC komercdarbības konsultante Ineta Liepniece.

Atklātā plānojuma  koncepcija – birojs veidots pietiekami lielā telpā, nesadalot telpu ar stabilām sienām, bet gan ar plauktu sistēmām. Konstrukcija bez durvīm un gaiteņiem ievērojami ekonomē biroja platību. Birojā ir izveidota ar stikla sienām norobežota sarunu telpa. Šāda veida pakalpojums šobrīd Preiļos nav pieejams. Jāatzīmē, ka pašvaldība regulāri sadarbojas ar uzņēmējiem piemērotu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas telpu nodrošināšanai, bet šobrīd jautājums ir aktuāls arī šāda pakalpojuma nodrošināšanai.

Latgales reģiona pašvaldības ir ļoti pretimnākošas uzņēmējiem – visur ir pieejams informatīvs atbalsts ar uzņēmējdarbību saistītu jautājumu risināšanā, daudzas pašvaldības atvēl budžeta līdzekļus mazo grantu konkursu organizēšanā, uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošanā. Šis konkurss bija iespēja pateikties pašvaldībām par to pienesumu biznesa attīstībā” – norāda Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Daugavpils pilsēta piešķirto naudas balvu izmantoja grantu konkursa “Impulss” ieviešanas kvalitātes celšanai, savukārt Viļakas novada pašvaldība naudas balvu novirzīja uzņēmēju līdzfinansējumam tūrisma jomas biznesa projektos.

Par laureātu noteikšanu un naudas balvu sadali lēma Latgales plānošanas reģiona izveidota vērtēšanas komisija ar pārstāvjiem no plānošanas reģiona administrācijas un Latgales uzņēmējdarbības centra, kā arī sadarbības organizācijām –  AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, uzņēmējdarbības pārstāvis – Andris Fiļipenoks, SIA Gravtex valdes priekšsēdētājs. Ar padomdevēja tiesībām vērtēšanas komisijas darbā piedalījās arī VARAM pārstāvis.

 

Ziņu sagatavoja LPR LUC