Policijas vajadzībām atjaunos ēku Daugavpils cietoksnī

Valsts policijas struktūrvienībām Daugavpilī, kas šobrīd atrodas četrās dažādās ēkās, paredzēts atjaunot ēku Daugavpils cietoksnī 2. Oficieru ielā 3, informē Latgales laiks. Šo ideju atbalstījusi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), atvēlot nekustamo īpašumu šajā adresē. Vispirms gan nepieciešams to pielāgot izveidojot iekšlietu nozares iestādes funkciju izpildei atbilstošas telpas.

VNĪ valdes loceklis Jānis Ivanovskis-Pigits „Latgales Laikam” pastāstīja, ka iecere paredz ēkas 2. Oficieru ielā 3 atjaunošanu un pielāgošanu Valsts policijas vajadzībām, uz ēku pārceļot Valsts policijas struktūrvienības, kuras šobrīd ir izvietotas četrās adresēs Daugavpils teritorijā. Divi īpašumi, kuros patlaban darbojas minētās Valsts policijas struktūrvienības, pieder valstij, viens – pašvaldībai un vēl viens ir privāts īpašums.

Lai ieceri īstenotu, tiks veikti nepieciešamie pasākumi nekustamo īpašumu attīstības projektu sagatavošanai. Patlaban ir izveidota starpinstitūciju darba grupa, kura darbu sāks 2020. gada janvārī un kuras uzdevumos ietilpst detalizēta esošās situācijas izpēte, vēlmju un vajadzību apzināšana, nepieciešamā finansējuma aprēķini, projekta termiņu un tālākās darbības izvērtēšana. Lai nodrošinātu iekšlietu nozares iestādes ar to funkciju izpildei nepieciešamām mūsdienu prasībām atbilstošām telpām, Iekšlietu ministrija ir atbalstījusi VNĪ ieceri attīstīt arī nekustamos īpašumus Gaujas ielā 15 un 15 k-1, Rīgā.

Sadarbojoties VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centram tiks veikta objektu apsekošana, informācijas apkopošana, finanšu aprēķini, tiesību aktu izstrāde un citi nepieciešamie pasākumi, lai sagatavotu un virzītu izskatīšanai Ministru kabinetā nekustamo īpašumu attīstības projektus.

Attīstāmie projekti paredz apjomīgus pārbūves un ēku atjaunošanas darbus, Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu struktūrvienību pārcelšanu uz jaunām, kvalitatīvi iekārtotām un specifiskām prasībām pielāgotām darba telpām, kā arī nekustamo īpašumu atsavināšanu, iegūtos līdzekļus ieguldot projektu īstenošanā.

Autors: Ivars Soikāns