Piesakies jaunatnes darbinieku mācībām līdz 20.novembrim

Jaunatnes darbinieku mācības

Izglītības un zinātnes ministrija 2018. gadā pilotprogrammas veidā izveidoja mācību programmu jaunatnes darbiniekiem, lai paplašinātu iespējas apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Tā izvērtās veiksmīga, tāpēc turpinām mācību testēšanu un jaunatnes darbinieku apmācīšanu arī 2019. gada nogalē/2020. gada pirmajā pusē!

Pašvaldību un NVO jaunatnes darbinieki aicināti līdz šā gada 20.novembrim pieteikties mācībām.

Arvien vairāk attīstoties darbam ar jaunatni Latvijā būtiska loma tajā ir jaunatnes darbiniekiem, kuri savu ikdienu pavada pašvaldības jauniešu centrā, jaunatnes organizācijā, vai kā citādāk motivē un iedvesmo jauniešus. Mācību programma sekmēs darba ar jaunatni kvalitātes paaugstināšanu.

Pieteikumu dalībai jaunatnes darbinieku mācību programmai var iesniegt persona, kura pašvaldībā vai nevalstiskajā organizācijā veic darbu ar jaunatni un nav iepriekš apguvusi Jaunatnes lietu speciālistu mācību programmu. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Lai pieteiktos konkursam pretendentam ir jāiesniedz pieteikuma veidlapa un dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta amata atbilstību jaunatnes darbinieka profesijas standartam. Pieteikumi jāsūta uz e-pastu jaunatneslietas@izm.gov.lv ar norādi “Pretendentu atlase dalībai jaunatnes darbinieku mācību programmā” līdz 2019. gada 20. novembrim.

NOLIKUMS

Pieteikuma anketa