Piesaki uzņēmumu Ready2Net granta saņemšanai eksporta tīkla izveidei

Eiropas Komisijas līdzfinansētais projekts Ready2Net ir izsludinājis projekta konkursu tekstila, tekstilrūpniecības iekārtu, progresīvās ražošanas, pārtikas, interjera un bio-ekonomikas nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) eksporta tīklu izveidei!

Pieteikšanās termiņš 1.kārtai – līdz 2019.g.15.oktobrim projekta mājas lapā: www.ready2net.eu/register-now/ !

Projekta konkursa rezultātā tiks finansiāli atbalstīti no 40 līdz 80 strauji augoši MVU no ES valstīm, kuri ir motivēti savā starpā sadarboties un izveidot nozares eksporta tīklus, ar skaidru izaugsmes potenciālu un vēlmi īstenot kopīgus komerciālus projektus.

Projekta konkursa rezultātā tiks atbalstīti līdz 10 konkurētspējīgi tekstila, tekstilrūpniecības iekārtu, progresīvās ražošanas, pārtikas, interjera  un bio-ekonomikas nozares eksporta tīkli, kur katru tīklu veidos no 4 līdz 8 attiecīgās nozares uzņēmumi no vismaz 3 dažādām ES valstīm. Katrs no konkursā uzvarējušiem nozares eksporta tīkliem saņems grantu līdz 25 000 eiro un vairākus Ready2Net atbalsta pakalpojumus.

Uzņēmumu dalības ieguvumi projekta Ready2Net eksporta tīklu konkursā:

 1. Dalība eksporta tīklā palielinās katra tīkla uzņēmuma eksporta kapacitāti;
 2. Divu dienu apmācību programma Milānā veicinās uzņēmuma eksportspēju. Apmācības būs vērstas uz uzņēmuma internacionalizācijas procesu un ir obligāta eksporta tīkla rīcības plāna sastāvdaļa;
 3. Tālmācības par eksporta tīkla rīcības plāna izstrādi, tai skaitā budžeta plāna sastādīšanu. Rīcības plānam jādefinē nozares eksporta tīkla internacionalizācijas stratēģiju ne vairāk kā 2 ārvalstu tirgos;
 4. Apstiprinātie nozares eksporta tīkli saņems finansējumu līdz 25 000,00 eiro rīcības plānā definētās internacionalizācijas stratēģijas īstenošanai, kā, piemēram, šādām aktivitātēm:
  • kopēja zīmola izstrādei;
  • dalībai konferencēs, kontaktbiržās, starptautiskās izstādēs;
  • partneru izpētei;
  • ekspertu noalgošanai (eksporta menedžeris un tehnoloģiju pārneses eksperts);
  • e-komercijas platformu uzturēšanai;
  • kopēju projektu izstrādei pārdošanas un/vai starptautiskās atpazīstamības palielināšanai;
  • un citām eksporta tīkla aktivitātēm.
 5. Pielāgotu Eiropas Biznesa Atbalsta tīkla (EEN) internacionalizācijas pakalpojumu saņemšana, piem., informācija par tirgiem, intelektuālā īpašuma tiesībām, partneru izpēti, kontaktbiržām un uzņēmumu misijām.

Lai piedalītos projekta konkursa 1.kārtā, uzņēmumam līdz 2019.gada 15.oktobrim ir jāaizpilda pieteikuma forma un jāiesniedz pavadošie dokumenti angļu valodā projekta mājas lapā: www.ready2net.eu/register-now/.

Vispirms izvērtēšanas komiteja pārbaudīs uzņēmuma iesniegto dokumentu atbilstību prasībām un izvērtēs uzņēmuma gatavību internacionalizācijai. Pēc uzņēmuma validācijas, uzņēmums varēs izveidot savu profilu projekta mājas lapā un meklēt partnerus tekstila, tekstilrūpniecības iekārtu, progresīvās ražošanas, pārtikas, interjera un bio-ekonomikas nozares eksporta tīkla izveidošanai starp citiem MVU, kas reģistrēti un validēti Ready2Net platformā.

Pēc tam, kad 4-8 attiecīgās nozares uzņēmumi no vismaz 3 ES valstīm būs izveidojuši savu eksporta tīklu, 2.kartā tas izstrādās rīcības plānu 25 000,00 eiro granta un pārējo projekta atbalsta pakalpojuma saņemšanai.

Detalizēta informācija par projekta aktivitātēm:
Ints Vīksna
tālr.: +371 6755 8795, e-pasts: iviksna@edi.lv

Ready2Net ir Eiropas Komisijas iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības & MVU ģenerāldirektorāta līdzfinansēts pilotprojekts, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem (start-up), kas vēlas attīstīties, paplašināties vai uzlabot savu starptautisko uzņēmējdarbību ar eksporta tīklu izveides starpniecību.