Piesaisti savam projektam ekspertu no ASV

Vēl līdz 2019. gada 1. septembrim bezpeļņas organizācijas, biedrības un izglītības iestādes, kā arī jomu profesionāļi aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) stipendijai un atbalsta programmai Baltijas-Amerikas Dialogs, kas piedāvā finansējumu projektiem, kuru mērķis ir veicināt ideju un zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV.

Baltijas-Amerikas Dialogs ir divpusēja programma, kuras ietvaros finansējumam var pieteikties:

  • dažādu jomu bezpeļņas organizācijas, biedrības un izglītības iestādes (skolas, augstskolas, studentu asociācijas), lai projekta ietavros uz Latviju aicinātu speciālistu, ekspertu vai vieslektoru no ASV.  Pieejamais finansējums projektam ir 10 000 ASV dolāru.
  • Latvijas profesionāļi, kas aicināti savās zināšanās dalīties ASV notiekošā pasākumā. Pieejamais finansējums ir 5 000 ASV dolāru.

Uz stipendiju var pretendēt jebkuras jomas bezpeļņas organizācijas, un profesionāļi, kas izveidojuši vai vēlas izveidot sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru sakārtošanai, kultūras, veselības, izglītības un daudzu citu jomu attīstībai.

Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas stipendijai var līdz 1. septembrim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-dialogue

Lai piedalītos konkursā, jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz plānotā projekta apraksts angļu valodā.

Kontaktinformācija: Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds, Valdemāra Centrs, Kr.Valdemāra 21-20, Rīga, LV-1010, Tel. 67035270, info@balticamericanfreedomfoundation.org