Pāterniekos notiks VNĪ rīkota preses vizīte

29.augustā plkst. 16.30 robežšķērsošanas vietā Pāternieki notiks preses vizīte saistībā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam projektu ENI-LLB-0-251 „Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana”, kuras mērķis – parādīt projekta realizācijas gaitu, sniegt informāciju par projekta rezultātiem un ieguvumiem.

Vadošais partneris un preses vizītes organizētājs: VAS Valsts nekustamie īpašumi.

Tā kā pasākums notiks RKP teritorijā, līdz 27.augusta plkst.12. lūgums tos, kas piedalīsies, atsūtīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, mašīnas numuru (ja attiecas).

Ināra Dzalbe, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, Tālr.: 656 20032