Pasniegtas „Gada balvas uzņēmējdarbībā 2019”

Tuvojoties gada izskaņai, par tradīciju kļuvusi Balvu novada uzņēmēju tikšanās pasākumā “Gada balva uzņēmējdarbībā”. Šoreiz, lai suminātu gada balvas ieguvējus, pabūtu kopā un atpūstos, Kubulu Kultūras namā pulcējās vairāk nekā 150 uzņēmēju.

Līdz šī gada 30.septembrim ikvienam iedzīvotājam bija iespēja pieteikt savu kandidātu konkursam “Gada balva uzņēmējdarbībā 2019”. Konkursam tika pieteikti 86 pretendenti 9 nominācijās, kurus vērtēja komisija un izvirzīja uzvarētājus gada balvas saņemšanai. Rezultātā pasākumā tika sumināti 11 Balvu novada uzņēmēji:

Gada lauksaimnieks: ZS „IČMALAS”, īpašnieks Jānis Romāns, Krišjāņu pagasts.
Novada tēla popularizētājs: SIA „Čivix ”, valdes priekšsēdētājs Ivars Saide, Balvi;
Biedrība “Motoklubs Spieķi Vējā”, Andis Grāvītis, Balvi.
Gada jaunais uzņēmējs: Emīls Jauntēvs, Balvu pagasts.
Gada pakalpojumu sniedzējs: SIA „Marbera”, valdes locekle Mārīte Berķe, Lazdulejas pagasts.
Gada tirgotājs: SIA „LEKOS”, valdes priekšsēdētāja Ludmila Šupilova, Kubulu pagasts.
Gada mājražotājs: IK ”Kolnasāta”, īpašnieks Dainis Rakstiņš, Ilona Gruševa, Bērzpils pagasts.
Gada amatnieks: „Benorse” – koka dizains, Elīna Kalniņa, Balvu pagasts.
Gada ģimenes uzņēmums: Rančo „Ozolmājas”, īpašnieki Sarmīte Ķirsone -Korlaša, Aldis Korlašs, Balvu pagasts.
Gada darba devējs: SIA „LIEPAS Z”, valdes priekšsēdētājs Edvīns Dille, Lazdulejas pagasts.
Gada sadarbības partneris: IK „Ziedu Laumiņa”, īpašniece Velga Krastiņa, Balvi.

Novēlot visiem klātesošajiem jauku vakaru, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs teica: “ Ražotājs, lauksaimnieks, tirgotājs vai mājražotājs – jūs visi esat uzņēmēji. Lai darītu šo darbu, ir jābūt spēcīgam garam, labai veselībai, līdzcilvēkiem, labai komandai. Domāju, ka jums visiem tas ir. Novēlu šodien atpūsties no ikdienas, komunicēt ar saviem domubiedriem par citām, ar darbu nesaistītām lietām, izbaudīt šos svētkus!”

Tāpat izdevušos vakaru klātesošajiem novēlēja Saeimas deputāts Andris Kazinovskis.

Savukārt Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājas vietniece Elita Mozule uzsvēra, ka lauksaimniekiem šis ir bijis veiksmīgs gads: “Vienā gadā ir bijuši plūdi, citā – sausums, jāsaka, ka šogad viss ir vislabākajā kārtībā. Ziemāji pārziemojuši, raža novākta, tīrumi aparti, ja nu vienīgi nebijušas tās zosis! Šobrīd visā valstī ir izmaksāti vienotie platību maksājumi – kopumā ap 80 milj. eiro. Atgādinu, ka 4. decembrī noslēdzas pēdējā kārta pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, vēl ir iespēja uzrakstīt un iesniegt savus projektus.” Pasākuma laikā E.Mozule pasniedza balvu ZS “Ičmalas”, kuri apsaimnieko vairāk nekā 150 ha zemes, audzē lielu skaitu lopu, ir realizējuši projektus. “Romānu ģimene nemanāmi, bet pamatīgi dara savu darbu, kā arī ir sirsnīgi un viesmīlīgi,” par saimniecības īpašniekiem teica E.Mozule.

Atzinīgus vārdus Romānu ģimene saņēma arī no Valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM Vidzemes reģiona vadītājas Olitas Untālas, kura arī savu balvu pasniedza ZS “Ičmalas”, novērtējot saimnieku mērķtiecību un pašpietiekamību.

“Mēs dzīvojam ļoti labā valstī, tikai nevajag sēdēt uz dīvāna,” citējot kāda uzņēmēja teikto, AS “Citadele banka” Balvu filiāles vadītāja Eva Smirnova godināja Balvu novada uzņēmēju, kurš ir aktīvs lauksaimnieks un bankas sadarbības partneris, Jāni Lielbārdi, ZS “Ciemiņi 2012”. Kā arī sveica uzņēmuma SIA “Tako SD”, kurš ir viens no lielākajiem uzņēmumiem novadā pēc apgrozījuma, īpašniekus Tāli un Aldi Korlašus.

Pateicību par veiksmīgu sadarbību ar Balvu novada pašvaldību izteica Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu konsultāciju biroja vadītājs Ivars Logins, kā arī Valsts ieņēmuma dienesta klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Janīna Pužule.

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins informēja, ka jau sesto gadu tiek organizēta “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva’’. Šogad galveno balvu nominācijā “Gada mājražotājs” saņēma un balva tika pasniegta IK “Kolnasāta” – Dainim Rakstiņam un Ilonai Gruševai.

Pēc apbalvošanas ceremonijas vakara neoficiālo daļu atklāja Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu dziedāšanas studijas „ Notiņas”, vadītāja Iluta Tihomirova, un grupas “Credo” kopīgā uzstāšanās. Par pasākuma apmeklētāju labsajūtu rūpējas vakara vadītāja Solvita Plivča no Dagdas novada.