Pārgājienā Stompaku purvā varēs iepazīt dabu un vēsturi

Viļakas novada ģērbonis

Dabas aizsardzības pārvalde aicina 16. februārī piedalīties pārgājienā “Izbaudi ziemu mitrājā – Stompaku purvā”, kas ir viens no mitrājiem veltītā mēneša pasākumiem Latgales reģionā.

Pārgājienā, kura garums plānots ap 5 kilometriem, kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu varēs iepazīt purva dabas bagātības ziemā, bet Viļakas novada muzeja speciālisti pastāstīs vēsturiskus faktus par Stompaku purva partizānu mītnēm.

Pulcēšanās pārgājienam plkst. 11.00 stāvlaukumā dabas takas tuvumā – norāde uz taku “Partizānu mītnes” Stompakos uz autoceļa P35 Balvi-Viļaka. Nokļūšana: ej.uz/Stompaki_pargajiens/.

Dalība pasākumā ir bez maksas, taču aicinām iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni  29139677 (Regīna). Pēc pārgājiena tā dalībnieki varēs sasildīties ar siltu tēju un pīrādziņiem.

Dabas liegums Stompaku purvi izveidots, lai aizsargātu augsto purvu un šeit augošās retās un aizsargājamās augu sugas. Šeit mitinās arī daudzas aizsargājamas putnu sugas, piemēram melnais stārķis, ķīķis, klinšu ērglis, rubenis, mednis, mežirbe, purva piekūns.   Stompaku purvs ir unikāls ne tikai ar savām dabas bagātībām, bet arī kultūrvēsturisko mantojumu. Purva salās reiz atradās lielākā nacionālo partizānu apmešanās vieta Baltijā, kā arī notikusi Stompaku kauja.

Plašāka informācija: Regīna Indriķe, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra vadītāja, Mob. tālr.+ 371 29139677, regina.indrike@daba.gov.lv