Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektori apstiprināta profesore Iveta Mietule

M.Justa foto

Š.g. 26. februārī Ministru kabinets Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektora amatā apstiprināja zinātņu doktori, profesori Ivetu Mietuli.

Iveta Mietule 1996. gadā absolvējusi Rēzeknes Augstskolu, iegūstot ekonomikas bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju finanšu vadībā, studējusi Latvijas Universitātē (iegūts maģistra grāds ekonomikā). 2009. gadā aizstāvējusi promocijas darbu un ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu. 1996. gadā uzsākusi darba gaitas Rēzeknes Augstskolā. Sešus gadus ir bijusi RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, aktīvi piedalījusies starptautiskos projektos, kopīgu studiju programmu izstrādē ar ārvalstu augstskolām.

29.janvārī RTA Satversmes sapulcē I. Mietule tika ievēlēta par rektori. Vadības maiņa akadēmijā notikusi sakarā ar profesora Edmunda Teirumnieka ievēlēšanu Latvijas Republikas 13. Saeimā.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa, tālr. 26656553, E-pasts: san@rta.lv