Otrais treniņu cikls jauniešiem kopā ar Anitu Pužuli

2019.gada 9. un 10. janvārī Latgales plānošanas reģions aicina uz kopīgiem treniņiem ar lokālā, reģionālā vai Latvijā zināmiem, iedvesmojošiem un aktīviem cilvēkiem, sportistiem un treneriem. Līvānu, Krāslavas un Preiļu novados un Daugavpils pilsētā treniņus vadīs Anita Pužule. Tie tiek organizēti projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros.

Anita Pužule ir profesionāla atlēte, vairākkārtēja nacionāla un starptautiska mēroga turnīru uzvarētāja un godalgotu vietu ieguvēja, Pure Elite Pro un NAC World federāciju absolūtā pasaules čempione Shape, Bikini un International model kategorijās. A.Pužule ir arī fitnesa un veselīga dzīvesveida speciāliste, kas ikdienā palīdz iegūt un uzturēt labu fizisko formu. A.Pužule dalīsies pieredzē, kas ir viņas motivācija ikdienā būt aktīvai, kā arī kopā ar jauniešiem veiks dažādus vingrinājumus.

Sadarbībā ar “Iedvesmas” komandu, Krāslavas un Preiļu novada, Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm un Līvānu Bērnu un jauniešu centru, divās dienās tiks organizēti 8 pasākumi ar mērķi popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu reģiona bērnu un jauniešu vidū. Līdz projekta noslēgumam tiks organizēti vēl 32 pasākumi 9 Latgales reģiona pašvaldībās, kas ir iesaistītas šī projekta īstenošanā, piesaistot kā zināmus sportistus un viņu trenerus, tā atpazīstamus un iedvesmojošus cilvēkus. Šajās aktivitātēs tiek plānots iesaistīt ap 960 bērniem un jauniešiem.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 Pasākumā var tikt fotografēts/filmēts ar mērķi nodrošināt projekta LLI-402 “risk-free” publicitāti!