NVA izveidota infografika par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem nodarbinātajiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir izveidojusi infografiku “Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumi 2019.gadā”, lai vizualizēta, izskaidrojoša un labi saprotama informācija par sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem nodarbinātajiem mūsu valstī būtu pieejama bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Taču infografikas saturs būs noderīgs ne vien bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, bet daudz plašākam NVA klientu lokam, piemēram, remigrantiem, viņu ģimenēm un trešo valstu pilsoņiem, kuri dzīvo un strādā Latvijā, tāpēc NVA jaunā infografika ir sagatavota ne tikai arābu un dari valodā, bet arī latviešu, angļu un krievu valodā.

Infografika “Valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumi 2019.gadā” drīzumā būs pieejama elektroniski ne vien NVA tīmekļvietnē, bet arī sadarbības partneru mājaslapās, informatīvajā portālā iebraucējiem Integration.lv un informācijas portālā bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu bēglis.lv