Notikusi diskusija par mītiem un patiesību publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības jomā

Trešdien, 2019.gada 13.februārī, Latgales plānošanas reģions, reaģējot uz sabiedrībā izskanējušiem dažādiem viedokļiem par iespējām, piedāvājumiem un ierobežojumiem tūrisma jomā, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību Preiļu kultūras centrā organizēja diskusiju Mīti un patiesība par publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības jomā.

Pasākumā piedalīties tika aicināti gan pašvaldību pārstāvji –  vadītāji, tūrisma jomas speciālisti, gan valsts iestādes un institūcijas, tūrisma jomas uzņēmēji.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs atklājot semināru uzsvēra:”Pašvaldību mērķis ir veidot savu teritoriju ne tikai par tūrisma galamērķi, bet arī pievilcīgu vietu investoriem un vietējiem uzņēmējiem, un tūrisma pakalpojumu attīstība motivē radīt arī citus jaunus pakalpojumus. Tādēļ ir svarīgi aicināt gan nozarē iesaistītos, gan citus pašvaldības aktīvos uzņēmējus kopīgi diskutēt, arī paškritiski un mērķtiecīgi paraudzīties uz sava biznesa attīstību un būt gataviem iespējamām pārmaiņām, kā arī izmantot iespējas.”

Par publiskā un privātā sektora konkurences problēmām, uzņēmēju pieredzi  klātesošos informēja Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele. Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1993. gadā un apvieno lauku tūrisma uzņēmējus un citas lauku tūrisma attīstībā ieinteresētās personas Latvijā. Asociācijas galvenais mērķis ir līdzsvarota un videi draudzīga lauku tūrisma attīstība Latvijā. Termins līdzsvarots ietver arī teritoriālu dimensiju. Savā prezentācijā asociacijas vadītāja ar praktiskiem piemēriem no visas Latvijas rādīja situācijas, kad pašvaldības finansētas iestādes sniegtais tūrisma jomas pakalpojums konkurē ar līdzvērtīgu privātā sektora pakalpojumu. Jāatzīmē, ka prezentācija pasākuma dalībniekos izraisīja plašu diskusiju, īpaši kontekstā par sniegtā pakalpojuma kvalitāti un esošā piedāvājuma apjomu.

Konkurences padomes mērķis ir nodrošināt iespēju katram tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, kā arī veicināt konkurences attīstību visos tautsaimniecības sektoros sabiedrības interesēs. Arī iestādes darbības stratēģijas paredz tirgus dalībnieku un publisko personu izpratnes par brīvu un godīgu konkurenci, konkurences politiku un kultūru veidošanu. Savā prezentācijā Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama sniedza iestādes redzējumu par tiesību pārkāpumu identificēšanu, negodīga konkurenci publiskā, privātā sektora dimensijā, arī tūrisma jomā .

Valsts kontroles tiesības un pienākums ir sniegt sabiedrībai neatkarīgu viedokli un pārliecību par nodokļu maksātāju naudas izlietojumu.  Kā Valsts kontrole vērtē pašvaldību iesaistīšanos komercdarbībā, prezentāciju sniedza Valsts kontroles padomes loceklis, Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins. Klātesošajiem tika skaidrots, kā korekti identificēt pastāvošās konkrētas teritorijas tirgus nepilnības tūrisma pakalpojuma jomā, lai pašvaldības darbība ar savu, vai pašvaldības finansētas iestādes sniegto pakalpojumu būtu pieļaujama un attaisnojama.

Pašvaldību politikas veidošana Latvijā, pašvaldību kopīgo problēmu risināšana, pašvaldību interešu aizstāvēšana – tie ir galvenie Latvijas pašvaldību savienības (LPS) darbības mērķi. LPS vecākais padomnieks Māris Pūķis sniedza skatījumu par publiskā un privātā sektora mijiedarbību, to skatot caur tiesību aktu prizmu.

Pasākuma turpinājumā vārds tika dots pašvaldībām, to iestādēm, kas iesaistītas tūrisma veicināšanā. Prezentācijas un diskusijas par pašvaldību realizēto projektu ietekmi uz ekonomisko aktivitāti to teritorijās stāstīja  Ilze Griezāne (Livanu prezentācija) (Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja), Iveta Balčune (Lūznavas muižas vadītāja), Līga Kondrāte (pasvaldibu un uznemeju sadarbiba LRTA Ezerzeme prezentācija) (Ludzas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja), Jeļena Kijaško (Rēzeknes Tūrisma attīstības centra vadītāja), Viktors Moisejs (Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks) un Tatjana Kozačuka (Krāslavas TIC vadītāja) un Sanda Čingule-Vinogradova (Preiļu prezentācija) (Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijas vadītāja).

Par drošību un ekonomisko dimensiju un tās ietekmi uz Latgales reģionu kā ES ārējo robežu stāstīja Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane.

Pasākuma laikā gan pašvaldības, gan uzņēmēji secināja, ka līdzšinējā pušu sadarbībā bieži iztrūkusi savstarpējā tieša komunikācija. Tūlītēja informācijas apmaiņai, problēmas konstatācijai un aktīvai rīcībai pašvaldības vienmēr atvērtas uzņēmējiem, viņu idejām un sadadarbībai.

Latgales plānošanas reģiona administrācija izsaka pateicību pasākuma līdzrīkotājiem un prezentētājiem, kā arī ikkatram, kas izteica viedokli tūrisma nozarei tik būtiskā jautājuma risināšanā!

Foto: Maija Paegle un Iveta Maļina – Tabūne