Notiks Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXIX Zinātniskie lasījumi

2019.gada 24. – 25. janvārī Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārajā fakultātē (HF) notiks ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference XXIX Zinātniskie lasījumi. Konferences fokuss ir DU pārstāvētās humanitāro zinātņu jomas – salīdzināmā literatūrzinātne, sastatāmā valodniecība, tulkojumzinātne, reģionālistika, mutvārdu vēstures pētījumi, kultūras studijas u.c.

Ik gadu konferencē piedalās ievērojams skaits pasaulē atzītu autoritatīvu un jauno pētnieku no Latvijas un ārvalstīm. XXIX Zinātniskajos lasījumos uzstāsies 181 referents no Apvienotās Karalistes, Armēnijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

Konferences darbs tiks organizēts astoņās darba grupās: Angļu valoda: sinhronija un diahronija; Baltu valodas: sinhronija un diahronija; Ekokritiskais diskurss literatūrā un kultūrā; Jaunākie pētījumi ģermānistikā; Mūsdienu pētījumi translatoloģijā; Noziegums un sods literatūrā un kultūrā; Slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā; Vēsture: avoti un cilvēki.

Ikgadējā starptautiskā konference Zinātniskie lasījumi tiek rīkota kopš 1991. gada janvāra, tāpēc tās organizētāji un dalībnieki to dēvē arī par Janvāra lasījumiem.Konferences idejas inspirētāji ir DU HF emeritētais profesors, Dr. habil. philol., LZA korespondētājloceklis Fjodors Fjodorovs un profesors Joels Veinbergs (1922–2011).

Zinātnisko lasījumu materiāli tiek publicēti DU izdotos starptautiskas citējamības indeksā iekļautos zinātnisko rakstu krājumos: Kultūras studijas (EBSCO); Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas (EBSCO); Valoda dažādu kultūru kontekstā (EBSCO); Vēsture: avoti un cilvēki (EBSCO).

Konferences atklāšana notiek 24. janvārī pl. 12.00 DU koncertzālē, Vienības ielā 13, 4. stāvā.

Papildu informācija: Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte, tālr.: +371 654 24238, e-pasts: hf@du.lv