Noslēgusies pavasara uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros noslēgusies pavasara uzņemšana inkubācijas atbalsta programmai. Visos 15 LIAA biznesa inkubatoros pavisam pieteikušies 247 uzņēmumi dalībai inkubācijas programmā.

Visvairāk pieteikumu saņemti Radošo industriju inkubatorā (27 pieteikumi), kā arī Siguldas (26), Jūrmalas (22) un Liepājas biznesa inkubatorā (20). Šajos inkubatoros tikai 7 labākās biznesa idejas uzņems inkubācijas programmā.

LIAA biznesa inkubatori sniedz visu nepieciešamo uzņēmuma biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu pieredzējušu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām uzņēmējiem saistošām tēmām, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā. Papildus inkubācijas programmas dalībnieki saņem 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat inkubācijā iespējams pretendēt 50% līdzfinansējumam līdz EUR 5 000 aprīkojuma un izejmateriālu iegādes izmaksu segšanai.

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, koprades telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai. Pašlaik LIAA biznesa inkubatoros ir 648 dalībnieki – biznesa ideju autori vai uzņēmumi. No tiem 261 pirmsinkubācijas programmā pārbauda savas biznesa idejas dzīvotspēju un 387 dalībnieki ir uzņemti inkubācijas programmā.

LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: inkubatori.magneticlatvia.lv(link is external)
Par pirmsinkubācijas programmu: youtu.be/sfsxK-CVCJQ(link is external)
Par inkubācijas programmu: youtu.be/jTis0NTX_A0(link is external)