Noslēgusie atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana

18.decembrī tika pieņemts ekspluatācijai atpūtas objekts “Latgales sēta”, kurš tika labiekārtots ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ietvaros.

Tā mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Objektā tika izveidota nepieciešamā infrastruktūra, lai aktīvajā atpūtas sezonā šeit varētu ierasties gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi. Projektu veidojot tika padomāts arī par dažāda vecuma cilvēkiem un nodarbes šeit atradīs ne tikai pieaugušie – bet arī bērni. Tika izveidots rotaļu laukums bērniem, iebraucamie vārti, kuri gan tiks atvērti tikai speciālajos gadījumos, jo teritorija būs atdalīta no automobiļiem. Tāpat tika izveidota pastaigu taka.

Kur tas bija iespējams, materiāli bijuši izvēlēti no koka, lai tie maksimāli saskanētu ar apkārtnē esošo vidi, savukārt viens no galvenajiem un redzamākajiem objektiem, jaunizbūvētā skatuve, ir tapusi no betona. Tā ir nepieciešama kultūras pasākumu rīkošanai, un, ja līdz šim lielākajā novada kultūras pasākumā, Starptautiskajā tautas mākslas festivālā ”Augšdaugava”, bijušas problēmas ar dejotāju un tehnikas izvietošanu, tad tagad šie jautājumi ir atrisināti.

”Man patiešām prieks, ka Daugavpils novadam, Latvijas mērogā, par vienu kultūras vietu ir vairāk, jo šī iecerētā vieta ir realizējusies simtprocentīgi,” atzīst Daugavpils novada Kultūras pārvalde Ināra Mukāne, ”jo objekts atrodas tuvā mijiedarbībā ar Daugavu, un, cerams, ka objekts kļūs par iecienītu Latvijas mākslinieku uzstāšanās vietu. Īpaši skaisti šajā vietā būs citos, ne ziemas gadalaikos, kad krāsas sāks spēlēt dažādos toņos.”

Projekta “Rīteiropas vērtības” partneri ir Daugavpils pilsēta, tāpat arī Daugavpils, Krāslavas, Ludzas un Preiļu novada domes, kā arī Aglonas bazilikas draudze. Kopumā Latgalē tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Daugavpils novadā atjaunošanas darbi vēl ir paredzēti Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos, saglabājot novadam tipisko arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas. Sādžā paredzēts izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas. Tostarp projekta ietvaros tiks izbūvēts apmeklētāju informācijas centrs, ka arī nodrošināta Markovas pilskalna aizsardzība un droša publiskā pieejamība.
Dabas parks Daugavas loki ar Slutišķu sādžu un Markovas pilskalnu pārstāv Latgales simbolisko ainavu un ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums sastāda teju 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2022.gada 21. marts. Objektā būvdarbus veica SIA “Latalus”, būvuzraudzību – SIA “Neoform”, autoruzraudzību – Ģertrūde Rasnače.