Noslēdzies Mazo grantu projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi- 2018”

Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” kopā ar Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas pašvaldībām  Mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi ” organizē jau 5 gadus.  Fonda ļaudis kopā ar pašvaldību pārstāvjiem un projektu realizētājiem  katra jaunā gada  sākumā pulcējas kādā no 4 novadiem, uz vienu  jauku un labi padarītu  darbu, projekta noslēguma pasākumu, šoreiz Pelēču pagastā. Projektu konkursa būtība  ir veicināt radošu un inovatīvu  vietējo iedzīvotāju,  sabiedrisko organizāciju ideju realizāciju dzīvē.  Vēl lielāks gandarījums, ka visas jaukās idejas un labie darbi bija kā sveiciens  mūsu Latvijai tās 100. dzimšanas dienā! 

Pagājušā gada aprīl, kad tika  tika izsludināts projektu konkurss, saņēmam pa šiem gadiem vislielāko  projektu iesniegumu skaitu un tie bija – 44 projektu pieteikumi no četriem novadiem. Jāsaka , ka ar katru gadu projektu pieteikumu skaists pieaug un tas tikai liecina par iedzīvotāju lielo interesi paveikt labas un sabiedrībai derīgas lietas un šāda veida projektu nepieciešamību. Maksimālais finansējums vienam projektam bija EUR 550. Konkursa nolikums paredz arī  pašu projekta īstenotāju vai atbalstītāju līdzfinansējumu, tādā veidā uzņemoties vēl lielāku atbildību par veiksmīgu projekta galarezultātu un  arvien vairāk iesaistot sabiedrību šajā procesā. Ideju  īstenošanā tiek ieguldīts arī liels brīvprātīgais darbs. Projektu konkursa mērķis ir sasniegts – visos četros novados  realizēti sabiedrībai noderīgi projekti. Visas jaukās idejas un labie darbi bija kā sveiciens  mūsu Latvijai tās 100. dzimšanas dienā!

Pasākuma ievadā apsveicināšanās  vārdus teica Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne.  Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča  pateicās  pašvaldībām par sadarbību, uzticēšanos un finansiālo atbalstu šī projektu konkursa realizēšanā. Projektu īstenotāji prezentēja savu veikumu, bet pašdarbības kolektīvi priecēja ar saviem  priekšnesumiem

Šajā gadā no Vārkavas novada tika saņemti četri pieteikumi, visi četri arī apstiprināti un veiksmīgi realizēti. Iedzīvotāji izteikuši vēlēšanos sakārtot sava novada baznīcas. Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas iniciatīvas grupas  „Vanadzieši” un  „Vilcāni Vanagiem” ir realizējušas divus projektus Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas, ir izveidots grants segums automašīnu stāvlaukumam pie baznīcas un sakārtota stāvlaukuma apkārtnē.  Abu projektu vadītāja  ir Antra Vilcāne.  Iniciatīvas grupa  „Mēs – Vārkavai!” projektā „Vārkavas Vissvētas Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcas sienas remonts”  iegādājušies materiālus  baznīcas sienas remontam un kopā ar brīvprātīgajiem draudzes locekļiem to atremontējuši. Projekta vadītājs Juris Spūlis. Iniciatīvas grupas  „Arendole” projektā „Mēs savai draudzei” par piešķirtajiem līdzeļiem ir iegādāti materiāli un ar draudzes un pašvaldības atbalstu atjaunots Arendoles Dievmātes Romas katoļu baznīcas  ārpuses krāsojums un uzlikts bruģis pie  baznīcas ieejas. Projekta vadītājs Viktors Lazdāns.Mazo grantu projektu konkursā Līvānu novadā realizēt desmit projekti, Aglonas novadā  pieci un Preiļu novadā šajā gadā realizēti septiņi projekti.    Vairāk informācijas mājas lapā www.vlpf.lv.Kā katru gadu, tā arī šogad tika nominēts gada labākais projekts. Realizētos projektus vērtēja žūrija , kuras sastāvā bija visu četru novadu pārstāvji un trīs neatkarīgi eksperti. Vērtēšanas kritēriji- projekta ideja un   prezentācija. Mazo grantu projektu programmas “Iedzīvotāji veido savu vidi- 2018” Gada balvu ieguva  biedrība “Mēs – bibliotēkai” no Preiļiem – biļetes uz bērnu vokālo ansambļu muzikālo uzvedumu “Vilkam tāda dvēselīt…”. Skatītāju simpātijas balvu saņēma iedzīvotāju inicatīvas grupu “Ceiruleiši” no Līvāniem. Īpašs paldies Jurim Spūlim par atraktīvo projekta prezentāciju.

Paldies Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu pašvaldībām par atbalstu , sadarbību un finansējuma nodrošinājumu Mazo grantu konkursam un projektu īstenotājiem par ieguldīto darbu, realizējot savas idejas, visiem pašdarbības kolektīviem par atraktīvo sniegumu. Paldies Pelēču pagasta  pārvaldei, Pelēču Kultūras nama pašdarbniekiem, kolektīvam  un tā  vadītājai Maijai Bricei par sirsnīgo uzņemšanu un pasākuma norises nodrošināšanu.

Janīna Beča, Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle