Nemiro: Atviegloti nosacījumi aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmējiem

Ralfs Nemiro. Foto: Lauris Aizupietis

2019.gada 18. jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumiem par aizdevumiem sīko, mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju atbalstam, paplašinot saņēmēju loku, atbalstāmās nozares, investīciju aizdevumu nosacījumus, nodrošinājuma prasības, kā arī garantijas apjomu.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem bieži ir sarežģītāk tikt pie aizdevumiem savai komercdarbībai. Šodien veiktie grozījumi ir liels solis uz priekšu MVU atbalstam, un tas veicinās šo uzņēmumu iespējas augt lielākiem un attīstīties, sniedzot lielāku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā,” pauž ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Atbilstoši atbalstītajiem grozījumiem, aizdevumus turpmāk varēs saņemt plašāks saimnieciskās darbības veicēju loks nevis tikai tādi, kas ir komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, vai individuālie uzņēmumi.

Turpinot uzsākto darbu pie valsts atbalsta programmu nosacījumu harmonizēšanas, paplašināts arī atbalstāmo nozaru saraksts. Turpmāk aizdevumus varēs arī saņemt tādi uzņēmumi, kas darbojas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības; transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšanas; ēdināšanas pakalpojumu; administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības; izglītības; mākslas, izklaides un atpūtas, kā arī elektroenerģija un siltumapgādes un citās nozarēs. Tāpat, turpmāk aizdevumus komersanti varēs saņemt energoefektivitātes paaugstināšanai.

Vienlaikus, lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem, kas piesakās atbalsta programmai, tiek samazināts iesniedzamo dokumentu apjoms. Saimnieciskās darbības veicējam kopā ar aizdevuma pieteikumu vairs nebūs jāiesniedz kredītiestādes atteikuma vēstule vai e-pasta izdruka.

Iepriekš uzņēmumiem bija iespēja saņemt procentu likmes subsīdiju 50 % apmērā no kopējiem investīciju aizdevuma procentu maksājumiem. Ņemot vērā, ka kreditēšanas apjomi valstī ir stabilizējušies, līdz ar to tiek atcelts šis atbalsta veids.

Atbalstu programmas ietvaros sniedz akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Detalizēti ar Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 ” Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Elita Rubesa-Voravko, Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa, Tālrunis 67013193