Ministru prezidents Preiļos piedalās Rietumu ielas atklāšanā

20.septembrī Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš vizītes laikā Preiļos piedalās svinīgajā Rietumu ielas atklāšanas pasākumā. Rietumu iela kopā ar industriālo teritoriju ir uzbūvēta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” II kārtas  projekta “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros. Teritorijā pie Rietumu ielas plānots izbūvēt tipveida noliktavu ar ietilpību 2000 t un tai pieguļošu funkcionālo teritoriju un inženierkomunikāciju izbūvi, kas dos iespēju paplašināt darbību jau esošajiem komersantiem, kā arī veicinās jaunu komersantu piesaisti un 18 jaunu darba vietu radīšanu, tiks ieguldīti 877 755,90 EUR nefinanšu investīciju, degradēto teritoriju samazinājums plānots  3 ha platībā. Šīs aktivitātes tiek veiktas SAM 5.6.2. III kārtas jeb Latgales programmas ietvaros projektā “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā” ietvaros.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks uzsver: “Esam gandarīti, ka Latgales plānošanas reģiona ieguldītais darbs Latgales programmas izveidē un ieviešanā dod reālu ieguvumu reģiona iedzīvotājiem, uzņēmējiem un investoriem. Ieguldījumi infrastruktūras izveidē un sakārtošanā uzņēmēju vajadzībām Daugavpilī, Rēzeknē, Ludzā, Rēzeknes novadā, Daugavpils novadā, Ludzas novadā, Viļānos, Līvānos, Alūksnē un tagad arī Preiļos dos reālu pienesumu uzņēmējiem nepieciešamās vides sakārtošanā un izveidē un jaunu darbavietu radīšanā.

Vienlaicīgi ar Rietumu izbūvi notika darbi pie Rīgas un Brīvības ielu pārbūves un rotācijas apļa izveides SAM 5.6.2. III kārtas jeb Latgales programmas ietvaros projektā “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”. Šīs aktivitātes realizācijas rezultātā plānots radīt 18 jaunas darba vietas , piesaistīt investīcijas  1 298 597,44 EUR un samazināt degradētās teritorijas 7 ha platībā.

Realizēto projektu rezultātā Preiļu pilsētas rietumu daļa ir ieguvusi jaunu un sakārtotu satiksmes infrastruktūru, ko varēs izmantot arī uzņēmēji savas darbības uzlabošanai un investīciju piesaistei.