Meklē iespējas Latgales zemnieku produkciju iekļaut Rīgas restorānu piedāvājumā

Pagājušajā nedēļā, 2019.gada 10. un 11. septembrī, Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) uzņēmējdarbības konsultants Boriss Varlamovs un uzņēmuma SIA “Mūsu Saknes” īpašniece Klinta Poļakova viesojās pie vairākiem Rēzeknes, Ludzas un Zilupes novadu zemniekiem un uzņēmējiem, lai izrunātu sadarbības iespējas par Latgalē audzētas produkcijas piegādi Rīgas restorāniem un citiem ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Klinta Poļakova jau vairākus gadus darbojas restorānu jomā gan Latvijā, gan ārzemēs un pa šo laiku ir novērojusi, ka Latvijas restorānos izteikti maz tiek izmantoti vietējie produkti. “Restorāniem ir grandioza ietekme uz sabiedrības ēšanas paradumiem. Latvijas lauku labumu integrēšana restorānu vidē viennozīmīgi būtu solis pareizajā virzienā, taču tas tā nenotiek un iemesls tam nav tālu jāmeklē”, saka Klinta. “Pavāri labprāt izvēlētos izmantot vietējos lauku labumus, taču diemžēl patreizējā situācija ir tāda, ka produkti, kas mērojuši tūkstošiem kilometru, ir vieglāk pieejami kā mūsu pašu zemnieku izaudzētais. Pavāra amats ir smags un darba stundas garas, reti kuram atliek laiks ikrīta tirgus apmeklējumam vai individuālai komunikācijai ar lauksaimniekiem, savukārt pie lielajiem izplatītājiem vietējā prece nav pieejama, jo tā viņiem iepirkumā izmaksā dārgāk kā ievestā.”

Tiekoties ar zemniekiem, kas audzē produkciju salīdzinoši nelielās platībās un/vai piekopj bioloģiskas audzēšanas principus, var secināt, ka viņiem neiet viegli un ļoti pietrūkst atbalsts. Šķiet gandrīz vai  pārsteidzoši, ka par spīti grūtībām zemnieki nav zaudējuši entuziasmu un apņēmību.

”Kad sāku savu projektu, negaidīju, ka atsaucība no zemniekiem būs tik liela. Atbilde bija teju vienbalsīga – saki, ko, un mēs izaudzēsim.” stāsta Klinta. “Visvairāk saviļņoja tieši zemnieku vēlme attīstīties un apgūt jaunas iemaņas, lai izaudzētu produktus, kas ir maksimāli piemēroti restorānu vajadzībām.“

Klintas mērķis ir nodrošināt Latvijas restorāniem plašu vietējo produktu izvēli un to piegādi, vienlaikus radot  vietējiem  zemniekiem iespēju attīstīties, kā arī plānot savu darbu un ienākumus. Sekmējot vietējās produkcijas noieta tirgu restorāniem, radīsies iespēja uzlabot ēdiena kvalitāti un piešķirt ēdienam stāstu, kas restorānu biznesā paliek aizvien svarīgāk. Pagaidām Klinta ir uzsākusi sadarbību  tieši ar Latgales zemniekiem un plāno vēlāk paplašināt sadarbību arī ar citiem Latvijas novadiem. Klintas projekta sākums meklējams tieši Latgalē, jo viņas saknes nāk tieši no Latgales un viņa joprojām laiku pa laikam apciemo radus Ludzas novadā.

”Ciemojoties pie radiem laukos, sapratu, ka Latvijas zemnieki jūtas nevajadzīgi un pamesti, it īpaši valsts tālākajos nostūros. Tik daudzas saimniecības ir pārtraukušas savu darbību, jo pašu spēkiem nav varējušas nodrošināt savai produkcijai nepieciešamo noietu, lai tā nestu pietiekamus ienākumus izdzīvošanai. Es redzu risinājumu šai problēmai un es par to cīnīšos. Ticu, ka izdarot izvēli par labu vietējajiem produktiem, mēs izdarām izvēli par labu arī savai veselībai, apkārtējai videi, Latvijas attīstībai un tās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Mūsu zeme ir bagāta un arī mēs tādi būsim, ja izvēlēsimies atbalstīt cilvēkus, kuri šo zemi iekopj un saglabā auglīgu. ”  – apņēmības pilna noteic Klinta.

Tiekoties ar zemniekiem Klinta ar tiem vienojās par nākamās tikšanas laiku – ziemā pirms sējas sezonas sākuma, lai tad jau konkrēti izrunātu, kādi produkti un kādā daudzumā būs nepieciešami.

Latgales uzņēmējdarbības centram ir patiess prieks, ka pie mums Latgalē ir tik strādīgi, apņēmīgi un labsirdīgi cilvēki, kas gatavi paši attīstīties un palīdzēt citiem. Novēlām veiksmi, spēkus un izturību Latgales zemniekiem un Klintai Poļakovai sava mērķa un biznesa idejas realizācijā.

SIA “Mūsu Saknes” īpašniece Klinta Poļakova ir atvērta sadarbībai gan ar zemniekiem, gan ar uzņēmumiem. Kontakti: E-pasts: klinta.polakova@gmail.com; Telefons: +371 26438101