Mainīsies kārtība, kā nodrošināt pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, kas pakalpojumu piedāvā caur tīmekļvietni / mobilo lietotni

2019. gada 1. septembrī mainīsies kārtība, kā tiek nodrošināti pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili, pakalpojumu piedāvājot izsaukt un apmaksāt ar tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes starpniecību. Izmaiņas galvenokārt saistītas ar informācijas par pārvadātāju un tīmekļvietni / mobilo lietotni norādīšanu uz transportlīdzekļa, automobiļa vecuma un radīto izmešu ierobežojumu, kā arī licences un licences kartītes anulēšanas kārtību.

1. septembrī spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi Nr.389 Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili, kas paredz, ka informācija par tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēju un pārvadātāju jāizvieto uz transportlīdzekļa priekšējām pasažieru durvīm. Plānots, ka pasažieru pārvadājumus drīkstēs veikt ar M1 kategorijas vieglo automobili līdz četrām pasažieru sēdvietām, ja transportlīdzeklis izlaists ne agrāk kā 2009. gada 1. janvārī. Tāpat noteikts, ka tā radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru nedrīkst pārsniegt 150 gramus. Savukārt, ja automobilis izlaists līdz 2008. gada 31. decembrim, tā motora tilpums nedrīkst pārsniegt 2000 kubikcentimetru. Šīs prasības ieviešanai noteikts pārejas periods līdz 2020. gada 1. janvārim.

Turpmāk licenci un / vai licences kartīti pēc pārvadātāja vēlmes Autotransporta direkcija varēs anulēt tikai pēc tam, kad tiks saņemta informācija par pārvadātāja nodokļu saistību izpildi vai to administratīvo sodu izpildi, kas piemēroti par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili noteikumu pārkāpumiem.

Turpmāk noteikumi, kas paredz pārvadātāja pienākumu nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam piekļuvi Latvijas teritorijā veikto pārvadājumu datiem, būs ietveri citos normatīvajos aktos – Ministru kabineta noteikumos par tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju.

Papildu informācijai: Zane Plone, VSIA Autotransporta direkcija Sabiedrisko attiecību vadītāja, Tālr.: + 371 67686485; E-pasts: zane.plone@atd.lv