Ludzas autoservisa pakalpojumu sniedzēji ieinteresēti kvalificētu meistaru piesaistē

Ar mērķi veicināt ātrāku uzņēmēju attīstības ideju realizāciju un būtisku problēmu identificēšanu ar kurām saskārās uzņēmēji, Ludzas novada pašvaldība šī gada 27.maijā organizēja biznesa atbalsta institūciju speciālistu izbraukuma vizīti pie Ludzas novada uzņēmējiem. Pasākuma dalībnieki –  Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, uzņēmējdarbības koordinators Jānis Romancāns, Latvijas Darba devēju konfederācijas Latgales reģiona koordinators Juris – Guntis Vjakse, Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji – centra vadītājs Andris Kucins un komercdarbības konsultants Boriss Varlamovs, finanšu institūcijas Altum Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka.

Šoreiz, tika izvēlēta četru automobiļu apkopes un remonta uzņēmumu apmeklēšana Ludzas pilsētā, kur saskaņā oficiālajiem datiem reģistrēti un darbojas 15 komersanti. Gandrīz visi uzņēmumi savu darbību uzsāka sniedzot vienu autoservisa pakalpojumu, un pieaugot klientu lokam paplašināja sniegto pakalpojumu klāstu. Kā būtiskāko šķērsli paplašināt saimniecisko darbību uzņēmumi vienisprātis min iespēju piesaistīt labus speciālistus autoremonta un apkopes jomā, kaut arī darba alga var sasniegt pat 1000 EUR mēnesī. Sarunās uzņēmēji norādīja arī nodokļu likumdošanas izmaiņas negatīvās sekas – mikrouzņēmuma nodokļa likmes būtiska celšana un plānotās izmaiņas. Tā kā servisa pakalpojumu pieprasījumam ir izteikti sezonāls raksturs, tad arī darbiniekiem alga tiek maksāta pēc nopelnītā, līdz ar to konstantas darba algas aprēķins un izmaksa visa gada garumā ir smags slogs servisa pakalpojumu uzņēmumiem pilsētā ar nelielu automašīnu skaitu.

Runājot par darbaspēka trūkuma problēmu, tika aizskarts jautājums par jaunu speciālistu sagatavošanu izmantojot iespēju praksi nodrošināt strādājošā uzņēmumā. Uzņēmēji noradīja, ka no studentiem, kas apgūst automobiļu remonta programmas, tikai vidēji 10% studentu ir tie kas var un grib strādāt. Lai kaut kā uzlabotu šo situāciju, Latvijas Darba devēju konfederācijas Latgales reģiona koordinators Juris – Guntis Vjakse aicināja uzņēmējus izmantot Darba vidē balstītu mācību projekta iespējas, kas paredz finansiālu atbalstu un tādējādi atvieglo sadarbību starp uzņēmumu un izglītības iestādi.

Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji A. Kucins un B. Varlamovs, un finanšu institūcijas Altum pārstāvis V. Pučka  pastāstīja par uzņēmumu attīstības iespējam izmantojot aktuālos projektu konkursus un to finansējuma iespējam. Tika sniegta informācija arī par iespēju izmantot Latgales speciālās ekonomiskās zonas statusa priekšrocības, kas izraisīja interesi uzņēmējiem, kuri darbojas arī citās nozarēs.